La ungdommene få være medelever, ikke assistentlærere!

DEBATT: Elever i videregående skole skal selvsagt få lov til å hjelpe både hverandre og lærerne. Å betale dem for å være assistenter for medelevene sine blir likevel feil.

Ved å lønne elevassistenter vil det bli et ansettelsesforhold mellom skolen og eleven. Assistenten vil både være elev og ha en omsorgsrolle for en medelev. En slik rolleblanding kan fort skape forvirring.

Debattinnlegg

 • Solveig Ege Tengesdal
  Leder i opplæringsutvalget KrF
 • Daniel Bøhn Rayner
  Nestleder i opplæringsutvalget Ap
Publisert: Publisert:

Da vi ved første øyekast leste forslaget fra Erlend Kristensen i MDG om elevassistenter i videregående skole, syntes vi ideen var både interessant og spennende. Ordningen byr likevel på så mange utfordringer at det er umulig for oss å støtte den.

Kristensen mener det er trist at flertallet i fylkestinget sa nei til å utrede muligheten for å innføre ordningen med elevassistenter i videregående skole i Rogaland. Vi mener at det ville vært langt verre å kaste seg inn i en utredning, uten først å tenke over hvilke konsekvenser et slikt prosjekt kan få.

For det første ville alderen til elevassistentene stort sett vært mellom 18 og 19 år (Vg3-elever). Dette er en aldersgruppe hvor modenhetsnivået varierer betraktelig, noe blant annet den siste tids debatt om russefeiringen tydelig har vist oss.

Rokker ved maktbalansen

Dette er et viktig poeng fordi en tenkt assistent på videregående skole ville fått tilgang til sensitiv elevinformasjon om sine medelever, som for eksempel kunnskapsnivå og sosiale ferdigheter, noe som er svært problematisk med tanke på elevenes personvern. I stedet for å bli en ordning som utjevner sosiale forskjeller, risikerer man at en slik ordning snarere kan gjøre forskjellene enda tydeligere og faktisk rokke ved maktbalansen mellom elevene.

Et ansettelsesforhold vil også kunne føre til at eleven omfattes av forvaltningsrettslig taushetsplikt og at det blir nødvendig med en politiattest. Brudd på taushetsplikten medfører et straffansvar, og skolene bør ikke sette elever i en situasjon hvor de kan, ved vanlig ungdommelig ubetenksomhet, risikere straff.

Ved å lønne elevassistenter vil det i tillegg oppstå et ansettelsesforhold mellom skolen og eleven. Dette er ugunstig fordi assistenten samtidig er elev på en skole som har et lovpålagt ansvar for utdanning og danning, i tillegg til en viktig omsorgsrolle for eleven. En slik rolleblanding kan fort skape forvirring.

Det vil uansett ikke være aktuelt å bruke elevassistenter i ordinær skoletid. Årsaken er at alle elevene våre skal ha opplæring i disse timene, og at denne ordningen vil kunne føre til at elever (og elevassistenter) ikke får den opplæringen de har krav på.

Noe annet med studenter

For oss er det viktig at elever i videregående skole får lov til å være nettopp elever, uansett hvilket faglig nivå de er på. Dessuten vet vi at elevene våre allerede i dag har stor nytte av hverandre som klassekamerater, læringsvenner og diskusjonspartnere. Elevene jobber hver eneste dag i par, i grupper og i ulike klassesammensetninger. De holder presentasjoner for hverandre, jobber med større tverrfaglige prosjekter, stiller hverandre spørsmål og hjelper hverandre med å finne gode svar.

Å bruke studenter fra universiteter og høgskoler som assistenter i videregående skole er en helt annen diskusjon. Det er selvsagt en forskjell i modenhet mellom en elev i videregående opplæring og en student ved Universitetet i Stavanger. Eldre studenter utenfra kan også inngå som ordinære arbeidstakere uten noen rolleblandingsproblematikk dersom de bistår i opplæringen.

Studentassistenter kan etter vår mening fungere som et godt kompromiss, der elevene får støtte av noen som er nær dem i alder og modenhetsnivå og som kanskje har samme referanserammer, men som likevel er voksne og som ansatte å regne. Dermed kan skolen ivareta sine plikter og regelverk, og samtidig tilrettelegge for elever i enda større grad enn i dag.

For det første ville alderen til elevassistentene stort sett vært mellom 18 og 19 år. Dette er en aldersgruppe hvor modenhetsnivået varierer betraktelig, noe blant annet den siste tids debatt om russefeiringen tydelig har vist oss.

Les også

 1. Et sørgelig nei fra fylkestinget til elevassistenter i videregående skole

Publisert:
 1. Utdanning
 2. Skole
 3. Rogaland
 4. Erlend Kristensen
 5. Taushetsplikt

Mest lest akkurat nå

 1. For folk vil koke over fra livet og ned, og fryse seg i hjel fra livet og opp! Genialt konsept!

 2. 15.500 tilskuere fikk fest­kvelden de drømte om: – Noe fra gode, gamle dager

 3. Kreftsyk måtte vente på hjelp i to timer da alarm­systemet ikke fungerte

 4. Viking-børsen: «For en arbeids­moral. Scoret målet som åpnet kampen»

 5. Se Vikings mål under festkvelden

 6. Sandnes-kapteinen: – Vi ga Brann gratis energi