Takk Florence – og gratulerer med dagen, sykepleiere!

DEBATT: I dag, 12. mai markeres den internasjonale sykepleierdagen, 202 år etter at «The Lady with the lamp» ble født. Florence Nightingale var en pioner innen sykepleie, faget som i dag er en av de viktigste bærebjelkene i velferdsstaten vår.

En sykepleier har uendelig mange muligheter. Sykepleiefaget spenner over et stort spekter av spesialfelt og gir mange ulike karrieremuligheter.
  • Aud Hølland Riise
    Fylkesleder, Norsk Sykepleierforbund, Rogaland
  • Siri Rugland Ree
    Nestleder Norsk Sykepleierforbund Rogaland
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I dag er vi ekstra takknemlige for at hun så viktigheten av å utvikle og forbedre forholdene rundt medisinsk pleie, og på den måten sikre livsnødvendig kompetanse for å gi befolkningen en trygg og god helsetjeneste.

Som den bestemte og autoritære foregangskvinnen Florence Nightingale var, er hun absolutt verdt en stor dose oppmerksomhet. At hun utøvde sitt virke på Krim-halvøya under krig og lidelse i britens kamp mot russerne, gir sterke assosiasjoner til dagens situasjon i Europa. Den kompetansen Florence satte i system og videreutviklet under krigen, er fortsatt høyst aktuell.

Florence Nightingale var en pioner innen sykepleie, faget som i dag er en av de viktigste bærebjelkene i velferdsstaten vår.

Tett på mennesker

Hennes prinsipper og tankesett om mennesker i nød er en av grunnene til at vi er stolte over å være sykepleiere. Et yrke det er flere grunner til å la seg begeistre over.

Sykepleiernes kompetanse kan gi magiske øyeblikk i møter med pasienter og pårørende. Øyeblikk som handler om håp, lengsler og drømmer. Øyeblikk som handler om å gjøre en forskjell når vi mennesker er på det mest sårbare. Få andre yrkesgrupper kommer så tett på andre mennesker med behov for helsehjelp.

Uavhengig av pasientenes tro, livssyn og verdier er vi der med dyktighet og klokskap i livets store spørsmål om liv og død, kriser og katastrofer. Vi får også være til stede under gledelige begivenheter, som når et nytt liv blir født og når pasienter blir friske igjen.

Sykepleiere utgjør den største gruppen av helsearbeidere, og har også en viktig rolle i den teknologiske utviklingen. Ny teknologi i helsetjenesten kan gi bedre kvalitet og tilgjengelighet. Det kan øke trygghet og selvstendighet for pasientene, og gi mindre slitasje og mer utfordrende oppgaver for helsepersonell. Brukt riktig kan vi også få mer helsetjenester for hver krone. Vi er gjennomgående positive til ny teknologi, så lenge den er til det beste for pasienten, for personellet og for samfunnsøkonomien.

Et yrke med muligheter

En sykepleier har uendelig mange muligheter. Sykepleiefaget spenner over et stort spekter av spesialfelt og gir mange ulike karrieremuligheter. Sykepleiernes kompetanse er avgjørende for kvalitet i helsetjeneste og pasientomsorg. Den er avgjørende for at vi skal kunne gjøre jobben vår, men også for andre yrkesgruppers arbeid, kontinuitet og pasientsikkerhet.

Å ha dette ansvaret, denne tilliten fra pasienten og pårørende – det gjør oss stolte over sykepleierfaget. Det gjør at mange sykepleiere vil fortsette i yrket og bidra til gode tjenester. Gratulere så mye med dagen alle sykepleiere!

Publisert: