Politikerne må slutte å detaljstyre skolen

SKOLE: På grunn av detaljstyring fra politikere har stavangerskolen måttet legge vekk gode verktøy i opplæringen av de yngste elevene. Vi savner også faglig grunnlag for det som blir bestemt.

Detaljstyringen fra politisk hold er i ferd med å begrense skolenes handlingsrom. Skoler i Stavanger har etter politiske vedtak vært nødt til å legge om handlingsplaner for lese- og skriveopplæringen.
  • Geir Olsen
    Rektor, Roaldsøy skole, på vegne av rektorene i Stavangerskolen
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I den siste tiden har det på ny blusset opp en debatt om bruk av Chromebook i 1. trinn ved skolene i Stavanger. Debatten skjer også denne gang hovedsakelig i mediene og i det politiske miljøet, ikke i skolene hvor begynneropplæringen for førsteklassingene foregår.

Forrige gang dette emnet ble debattert bestemte flertallspartiene at skolene ikke fikk dele ut Chromebook til elevene i 1. klasse før de hadde gått på skolen i et halvt år. Det vedtaket ble også fattet uten å undersøke bruken av disse i skolen. De undersøkte verken omfanget på bruken eller innholdet. Ei heller kompetansen til lærerne eller begrunnelsen for bruk. Nå står politikerne i fare for å ta en ny beslutning på like tynt grunnlag.

Chromebook eller ikke?

Jeg er enig med Bente Rigmor Walgermo som uttalte i Stavanger Aftenblad at argumentet med de obligatoriske kartleggingsprøvene 1. klasse skal gjennomføre på våren ikke kan være den eneste grunnen til å dele ut Chromebook på høsten. Det har det aldri vært, i alle fall ikke fra skolenes side.

Det er mange måter å drive begynneropplæring på. Skolene har en nasjonal læreplan de skal følge, men det er også handlingsrom for egne valg og metodefrihet innenfor planen. Heldigvis.

Detaljstyringen fra politisk hold er i ferd med å begrense skolenes handlingsrom. Skoler i Stavanger har etter politiske vedtak vært nødt til å legge om handlingsplaner for lese- og skriveopplæringen, og legge vekk gode verktøy i begynneropplæringen for de minste. Det å kunne benytte seg av metoden STL+ (Skriving til lesing med lydstøtte) er ikke lengre en mulighet i 1. klasse i Stavanger. Denne metoden har blitt forsket på og er anbefalt i mange fagkretser med gode resultater.

En bred og faglig debatt

Lesesenteret ved UiS har utviklet flere gode digitale ressurser vi heller ikke kan bruke. Leseprosjektet «På sporet» har en egen programvare de beskriver slik: «På Sporet-ABC er utviklet for å fremme bokstavkunnskap, fonemisk bevissthet, lese- og staveferdighet. Appen passer for elever som er i ferd med å lære å lese.» 1.-klassingene våre er i høyeste grad i ferd med å lære seg å lese, og det er de helt fra skolestart av.

Vår erfaring har vist at digitale verktøy har gjort det enklere for lærerne å drive tilpasset opplæring og spesialundervisning. Denne fordelen bør også komme 1.-klassingene våre til gode. Denne debatten handler om så mye mer enn en kartleggingsprøve. Den handler også om mer enn skjermtid. Og debatten bør først og fremst være forankret i fagmiljøene på skolene og universitetene. Blant pedagogene og forskerne. Samtidig er det viktig at politikerne i utvalget for oppvekst og utdanning har en god dialog med fagmiljøet og gjør grundige undersøkelser før inngripende beslutninger vedtas.

Publisert: