Ta tilbake fraværsgrensa, Brenna!

DEBATT: Er det et sted elevene bør være etter lange perioder med stengte skoler, smitteverntiltak og hjemmeundervisning, så er det på skolen.

I august må vi ha fraværsgrensen på plass igjen, og den må være lik slik den var før pandemien.
  • Margret Hagerup
    Margret Hagerup
    Stortingsrepresentant (H), utdannings- og forskningskomiteen
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er skremmende å lese mange av sakene som handler om fravær blant norske elever i disse dager. Lærere og rektorer over det ganske land er bekymret, for det står dessverre mange tomme pulter i klasserommene, som det burde sittet noen ved. Mange har allerede gått glipp av flere verdifulle og faglige sosiale fellesskap, men regjeringen tar ikke de nødvendige grepene.

Oppsiktsvekkende

Det er oppsiktsvekkende at mens alle andre koronarestriksjonene er borte, er den vanlige fraværsgrensen ennå ikke gjeninnført. Høyre har vært tydelige på at regjeringen burde ta tilbake fraværsgrensen med en gang smittesituasjonen tillot det. Allikevel er det fremdeles unntak fra de vanlige fraværsreglene. Da fraværsgrensen ble innført var mange skeptiske, men i etterkant så vi at fraværet gikk ned 27 prosent.

Fraværet sank for alle elevgrupper, og aller mest for de elevene som hadde høyest fravær og laveste karakterer. Nå er elevene mer til stede, de lærer mer, får bedre karakterer og flere fullfører videregående. Da fraværsgrensen ble evaluert av forskningsinstituttet FAFO var konklusjonen: «når vi veier fordeler opp mot ulemper, er det liten tvil om fraværsgrensen fungerer godt og er et gode for det store flertallet av elevene.»

For at elevene skal lære er det en forutsetning at de er til stede der læreren er; i klasserommet. Høyt fravær forplanter seg ofte. Har du høyt fravær tidlig i skoleløpet, er risikoen større for at du har høyt fravær også senere i skoleløpet. Det er grunn til bekymring. Eksamen er avlyst. Fraværsgrensen er avlyst og flere elever innrømmer selv at det er vanskelig å holde motivasjonen oppe uten eksamen eller vanlige fraværsregler.

Grensen trengs!

I august må vi ha fraværsgrensen på plass igjen, og den må være lik slik den var før pandemien. Vi har nå testet ut hvordan mindre rigide fraværsregler fungerer, og ut fra det en kan lese i mediene er resultatene tydelige. Elever, lærere og rektorer roper varsku om tomme klasserom, og elever som ikke dukker opp på skolen. Ja, uten eksamen og fraværsgrense kommer rett og slett færre elever på skolen. Derfor trenger vi å beholde en tydelig nasjonal fraværsgrense i videregående skole. Den burde vært gjeninnført for lenge siden. Det hadde elevene tjent på.

Da fraværsgrensen ble innført var mange skeptiske, men i etterkant så vi at fraværet gikk ned 27 prosent. Fraværet sank for alle elevgrupper, og aller mest for de elevene som hadde høyest fravær og laveste karakterer.
Publisert: