Bygg Jåttå sykehjem nå!

DEBATT: Ordfører Kari Nessa Nordtun i Stavanger poengterer gang på gang i avisene at det er barn og unge som skal prioriteres. Men hun må ikke glemme at hun også er de syke eldres ordfører.

Vi synes også at våre sønner og døtre må stå på barrikadene for oss eldre. Snakk med politikerne. Vis at dere er bekymret for hvor mor og far skal være når de er blitt syke.
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

De fleste eldre i denne byen er besteforeldre. Naturligvis vil vi at våre etterkommere skal ha gode tilbud, men ordfører Nordtun har lovpålagte oppgaver som hun har plikt til å sette på dagsordenen og gjennomføre innen rimelig tid.

Den viktigste oppgaven er å bygge nok sykehjemsplasser. Vi vet, ifølge Fagbladet, at 48,1 % av alle 90-åringer vil få en demens-diagnose. 57 % av disse vil få en Alzheimer-diagnose. Med denne diagnosen kan du ikke bo lenge hjemme. Dette gjelder særlig dem som bor alene. Det må sannelig være grenser for hva en kommune skal forlange av daglig omsorg av eldre koner, ektemenn og samboere som bor sammen med sine syke eldre. Sønner og døtre vil også få en travel hverdag med syke foreldre, i tillegg til jobb og egne barn.

Det er så mye kjekkere å snakke om Badeland, Akropolis og Nytorget. Vi eldre synes også at disse planene må gjennomføres, men de må vente til nok sykehjemsplasser er på plass.

For få sykehjemsplasser

Administrasjonen har tall på hvor mange 80- og 90-åringer som for tiden bor i byen vår. Da skulle det være enkelt å regne ut hvor mange sykehjemsplasser byen vil komme til å trenge. Dessuten er det også andre enn dem med en demens-diagnose som vil trenge en sykehjemsplass.

I dag har byen bare 1097 sykehjemsplasser som skal deles på dem som trenger korttidsplass, veksels-plass og fast plass. Dette er altfor lite. Vi har hatt en mangel på sykehjemsplasser siden 2010. Mangelen vil bare stige når vi får vel 3000 demente i Stavanger i 2030.

Nå kommer endelig første byggetrinn av Ramsvigtunet. Men det er bare 29 plasser. Det planlegges to flere bygg seinere til dette anlegget, men hvor skal dere plassere dem som allerede bor her, når dere skal rive de gamle bygningene før dere kan bygge nye? Det samme er situasjonen når Blidensol skal rehabiliteres. Skal beboerne flytte hjem igjen mens denne utbyggingen pågår? Er det barn og slektninger som skal passe oss i denne byggeperioden?

Jåttå sykehjem nå!

Det er derfor vi i Senior Norge, Stavanger og Demens-foreningen i Stavanger gang på gang har bedt administrasjon og politikere om å starte byggingen av Jåttå sykehjem umiddelbart. Bare et stort nytt sykehjem bygget etter mal fra Husbanken med 150 plasser må være på plass før dere kan rehabilitere Blidensol og bygge de to neste husene på Ramsvigtunet. Jåttå sykehjem er planlagt ferdig i 2027, men vi er redde for at det vil ta enda lengre tid. Det ser ikke ut som at det gjør noe at sykehjem blir seinere ferdig enn lovet.

Hva tenker vi som i dag er 80- og 90-åringer? Er vi klar over at det tar minst 3–4 år å ferdigstille et sykehjem, kanskje lengre? Vi har selv ansvar til å stille krav til administrasjon og politikere ved å sende mail, sms og skrive i avisene om denne saken. Vi er en fjerdedel av borgerne i denne byen. La oss vise at vi er oppegående og vet hva vi har krav på når vi blir syke. Dessverre er det utopi å tro at de fleste av oss slipper unna hjelp fra kommunen når vi blir syke. Da må det være en sykehjemsplass klar til oss.

Hvor skal mor og far være?

Vi synes også at våre sønner og døtre må stå på barrikadene for oss eldre. Snakk med politikerne. Vis at dere er bekymret for hvor mor og far skal være når de er blitt syke.

Vi i Senior Norge, Stavanger har på følelsen at de som bestemmer i byen vår prøver å overse oss og tie oss i hjel. Det er så mye kjekkere å snakke om Badeland, Akropolis og Nytorget. Vi eldre synes også at disse planene må gjennomføres, men de må vente til nok sykehjemsplasser er på plass. Staten betaler halvparten av bygget. Momsen blir refundert. Hva venter dere på? Bygg Jåttå sykehjem nå!

Det må sannelig være grenser for hva en kommune skal forlange av daglig omsorg av eldre koner, ektemenn og samboere som bor sammen med sine syke eldre. Sønner og døtre vil også få en travel hverdag med syke foreldre, i tillegg til jobb og egne barn.
Publisert: