Nordsjøen – en ny start for grønn energiomstilling

DEBATT: Nedtellingen har startet, og kappløpet for å legge til rette for en bedre verden for fremtidige generasjoner er i gang. Håndteringen av klimaendringene vil kreve godt samarbeid og avgjørende global handling.

I Norge har vi allerede kommet langt med å utvikle fornybare energikilder. I 1998 produserte vi bare 11 GWh fra vindkraft, mens i 2021 produserte vi 11,7 TWh, altså litt over 1000 ganger mer enn for 20 år siden. Bildet er fra Øresund.
  • Bjørn Einar Brath
    Administrerende direktør Siemens Energy Norway
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I løpet av 24 timer vil verden konsumere nesten 100 millioner fat olje samt tilsvarende mengde naturgass og kull. Nesten 30 år kan gå før vi når netto null-målet. Det kan virke lenge, men det kommer til å gå fort.

Hvordan setter vi kursen for en fleksibel energiomstilling med så mye på spill? En god nyhet er at det historisk sett har vist seg at raske overganger kan skje, selv i den kapitalintensive energibransjen. i Norge for eksempel har vi allerede kommet langt med å utvikle fornybare energikilder. I 1998 produserte vi bare 11 GWh fra vindkraft, mens i 2021 produserte vi 11,7 TWh, altså litt over 1000 ganger mer enn for 20 år siden. Nå står vindkraft for over 7 % av energiproduksjonen i Norge, og hele 98 % av vår totale kraftproduksjon kommer fra fornybare kilder.

Et samlet Europa for bærekraft

Med potensial for store investeringer er det forventet at Nordsjøen blir klimanøytral innen 2050. Nordsjøens olje- og gassfelt har spilt en nøkkelrolle når det kommer til Europas energibehov i flere tiår, og den geopolitiske situasjonen og krigen i Ukraina har vist oss hvor viktig uavhengig energiproduksjon er. Nå er tiden inne for et samlet Europa der land, industrier og selskaper innoverer for å finne løsninger for en mer bærekraftig verden. Et samarbeid mellom de åtte landene rundt Nordsjøen vil gjøre regionen til det største energimarkedet i Europa, som kombinerer ulike energikilder.

Nordsjøen har en stor mulighet til å nå målet med noen av de beste forholdene for havvind globalt. Dypt vann og utrolige vindhastigheter gjør Nordsjøen til det perfekte stedet å begrave karbondioksid for blått hydrogen. Sjø og vind er helt avgjørende for å lage grønn fornybar energi i overflod til konkurransedyktige priser.

Strategisk sektorkobling mellom de åtte landene som grenser til Nordsjøen, vil gjøre det mulig for nasjoner å dele livsviktig energi for å unngå strømbrudd. Prosjektet ville selvsagt også møte på utfordringer. Nordsjøen har krevende værforhold, store utfordringer i forhold til infrastruktur og komplekse energisystemutfordringer. Ved å bruke vår unike offshore kompetanse til videre utvikling, kan Nordsjøen sette standarden for all energiomstillingsteknologi og den vil være relativt enkel å innføre over hele verden.

Vi må få opp farten

Strategisk sektorkobling og integrering av lavkarbon-energiutvikling kan sette fart på energiomstillingen. Det er også mulig å redusere utslipp fra offshorevirksomheten med elektrifisering, overgang til rent drivstoff, samt fange opp utslipp før forbrenning. Alle landene rundt Nordsjøen har en viktig rolle i avkarboniseringen. Nye bransjer kommer til, industrier eksperimenterer og prøver ut ulike former for karbonfangst, bruk og lagring (CCUS). For å gjøre Nordsjøprosjektet til en realitet, må vi fastslå hvem som skal gjøre hva, hvordan det skal skje, og hvem som skal betale for det.

Hos Siemens Energy har vi evnene og ferdighetene innenfor den eksisterende sektoren til å ta føring i nye og voksende energiteknologier som CCUS og hydrogenøkonomien. Vi kan også støtte veksten av nye sektorer som offshore -vind. Men vi kan ikke gjøre det alene – det er det ingen bedrifter eller organisasjoner som kan. Vi tror på et samarbeid mellom land, myndigheter, partnere, kunder og forsyningskjeder for å sikre at Nordsjøens energipotensial blir en realitet.

En lang reise foran oss

Alle må bidra i arbeidet mot klimaendringene slik at vi kan rekke energiomstillingen innen 2050. Vi har en lang reise med avkarbonisering foran oss. Hydrogen, skapt av vindkraft, vil spille en viktig rolle i fremtidens langsiktige energilagring. Det er mye vindpotensial i Nordsjøen, men vi må ha teknologien til å lagre den, transportere den og levere den for å få energien ut til menneskene som trenger den rundt om i verden. For å gjøre det, må vi handle nå. Vi har ikke tid til å vente. Dette er en global utfordring, og tiden for innovasjon er her.

Spørsmålet er, hvordan setter vi kursen for en fleksibel energiomstilling med så mye på spill? En god nyhet er at det historisk sett har vist seg at raske overganger kan skje, selv i den kapitalintensive energibransjen.
Publisert: