Hvilket samfunn ønsker vi å ha?

DEBATT: Randaberg kommune svikter de psykisk utviklingshemmede grovt.

«Jeg er sikker på at politikerne og andre ansvarlige beslutningstakere vil lykkes bedre dersom de lytter til brukere og pårørende», skriver Gudmund Strøm.
  • Gudmund Strøm
    Hundvåg
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I debatten i Aftenbladet om levevilkårene for personer med utviklingshemming har det vært rettet søkelys på borformen – et hjem eller en institusjon – og manglende brukermedvirkning.

Sakens kjerne bør være hvilket samfunn vil vi ha. Et samfunns kvalitet måles på hvordan vi behandler de svake og sårbare. Har vi et samfunn som tar vare på de svakeste på en rettferdig, integrerende og human måte?

Mangler historiekunnskap

Det er urovekkende og uforståelig at politikere både i Stavanger og Randaberg synes å ta avgjørelser på et mangelfullt kunnskapsgrunnlag uten å ha kjennskap til historien.

Det regjeringsoppnevnte Lossius-utvalget II ble i 1985 oppnevnt hovedsakelig på grunn av omfattende bruk av vold i HVPU-institusjonene. Men på bakgrunn av utvalgets egne omfattende befaringer og dokumentasjon fra eget og andre land, foreslo de at Helsevernet for psykisk utviklingshemmede (HVPU) avvikles. (NOU 1985: 34).

Utvalget viste til livssituasjonen og levekårene for mennesker med utviklingshemminger i institusjonene, medmenneskelig, sosialt og kulturelt var uakseptable. Utvalget påpekte videre: « Det finnes ingen rasjonell begrunnelse for å skyve utviklingshemmede ut av nærmiljø og nærmiljøtiltak fordi de er utviklingshemmede».

Randaberg- og Stavanger kommune tar et steg frem og to tilbake når de, med sine planer og vedtak, vil bygge opp en ny særomsorg. Intensjonen til Stortingsmelding nr. 40 er klinkende klar: «Det er viktig å gi den enkelte en bolig som ikke har institusjondpreg, og at bofellesskapet blir organisert slik at det fungerer som et hjem».

Tvangsflyttes

Vistestølen i Randaberg, som beboerne fra tre bofelleskap, skal tvangsflyttes til er en institusjon/sykehjem. Den samme betegnelsen må en planlagt blokk få, som skal samle seks avlastningsboliger, på inntil tre etasjer på fire plan. Ovennevnte kommuner har også sviktet grovt, når det gjelder brukermedvirkning.

Eli Karin Fosse, direktør for helse og velferd i Stavanger kommune sier til Aftenbladet 17. januar : «... I øyeblikket da en bestemmer seg om at en mulig samlokalisering, skal det være brukermedvirkning».

Fosse er vel klar over brukerrettighetsloven (7) 3-1 : «Retten til brukermedvirkning er lovfestet blant annet i pasient- og brukerrettighetsloven.

Lytt til brukerne

I Randaberg kommune fikk beboerne et brev hvor hovedessensen var: Du skal flytte på sykehjem om et halvt år. Jeg er sikker på at politikerne og andre ansvarlige beslutningstakere vil lykkes bedre dersom de lytter til brukere og pårørende. Som faglig leder både i Rogaland fylkets første avlastningsbolig og den første boligen/Dalveien i Randaberg er jeg godt kjent med historien. Gjennom arbeid på sentralinstitusjoner via tilbakeføringen til lokale boenheter, har jeg sett den enorme utviklingen mennesker med utviklingshemminger har hatt ved å komme hjem til sine nærmiljø.

Publisert: