Sult og klimaendringer er en trussel mot fred

KLIMAKRISEN: Noe av de viktigste fredsbevarende tiltak vi kan gjøre er å øke selvforsyning av mat og energi og arbeide for et bedre klima.

Blir det hetebølger, tørke, flommer, lite mat, ressurskriser som lite energi, skaper det grobunn for at historien innhenter oss igjen, med uro og krig som løsning på problemene.
  • Erlend Kristensen
    gruppeleder MDG Sandnes
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Krisene kommer på rekke og rad for tiden. Pandemi og i vinter fikk vi strømkrisen, med skyhøye energipriser. Deretter angrep Putin Ukraina, med påfølgende bensinpriskrise. Hvordan kan dette skje i 2022? Brutalitet og krig har vært normalen gjennom hele menneskets historie, som løsning på maktkamp og ressurskriser.

Vi kan bli innblandet i en langvarig krig med dramatiske følger. En flyktningkrise og langvarige sanksjoner som ikke bare rammer Russland, men hele verdensøkonomien. Dessuten kan våpenleveransene, Europa og USA bidrar med til Ukraina, skape store spenninger.

Sult skaper krig og uro

Men en av de største krisene på kort sikt kan blir matmangel. Både Russland og Ukraina har mye korn. Vil bøndene i Ukraina så korn som før? Vil i tilfelle kornet kunne høstes med en pågående krig i landet?

Foranledningen til den franske revolusjonen var blant annet flere uår, matmangel og sult. Forfatteren, Naomi Klein, mener Syriakrigen i 2011 startet som følge unormal og vedvarende tørke i fem år, og kaller denne den første klimautløste krigen. Sommeren 2010 var den varmeste sommeren i russisk historie, med påfølgende branner. Det var unntakstilstand i sju regioner og 28 andre områder led av avlingssvikt på grunn av tørken. Hva gjorde Putin? Han stoppet eksporten av korn, for å sikre egen befolkning. Dette ledet til økte matvarepriser i verden, som gikk ut over de fattigste. En sulten og sint befolkning var også en vesentlig årsak til den arabiske våren. Putin vil nok ikke selge korn til land som har sanksjoner mot Russland.

Klima trussel mot fred

Klimakrisen er på sikt den største trusselen for fred i verden. Derfor har verdens ledere et stort ansvar for å bremse klimaendringene mest mulig. I en villere, våtere og varmere verden, vil matmangel gi økt uro, kriser og krig, som følge av knappe ressurser, en sulten befolkning og folkevandringer fra stadig flere ubeboelige områder.

Norge skaper verken fred eller blir mette av penger i oljefondet. Vi må derfor øke selvforsyningsgraden og satse på bøndene for å øke matsikkerheten. I tillegg må Europa bli selvforsynt med ren energi, uten å være avhengig av gass fra Russland eller andre land. Det er vesentlig for sikkerheten til alle land, spesielt i krisetider. EU har innsett dette, noe som vil lede til at gass og olje blir mindre viktig. Dette er også vesentlig for å løse klimakrisen.

Vi heier på Ukraina og deres kamp for demokratiet, men den viktigste kampen for fred i verden, er at vi løser klimakrisen!

Publisert: