• Datasentre, som Smedvig Eiendom-eide Green Mountain på Rennesøy, sikrer vitale samfunnsinteresser og skaper svært mange arbeidsplasser. Dette trues dersom store kunder blir usikre på langsiktige, norske rammebetingelser. Green Mountain

Regjeringen setter framtidsretta arbeidsplasser og milliarder i spill

KRONIKK: Budsjettforliket om ikke lenger å behandle datasentre som driver med utvinning av kryptovaluta, som annen kraftkrevende industri, har konsekvenser for hele datasenter-bransjen.