Regjeringen setter framtidsretta arbeidsplasser og milliarder i spill

KRONIKK: Budsjettforliket om ikke lenger å behandle datasentre som driver med utvinning av kryptovaluta, som annen kraftkrevende industri, har konsekvenser for hele datasenter-bransjen.

Publisert: Publisert:

Datasentre, som Smedvig Eiendom-eide Green Mountain på Rennesøy, sikrer vitale samfunnsinteresser og skaper svært mange arbeidsplasser. Dette trues dersom store kunder blir usikre på langsiktige, norske rammebetingelser. Foto: Green Mountain

Debattinnlegg

 • Tor Kristian Gyland
  Adm. direktør, Green Mountain
 • Knut Molaug
  Styremedlem, Green Mountain
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Tusenvis av framtidsretta og nye arbeidsplasser kan settes i spill på grunn av en brå og uventet budsjettavtale mellom regjeringspartiene og KrF. Skyløsninger er noe alle i dag bruker daglig og snakker om jevnlig – fundamentet i disse skyløsningene er datasentre. Datasentre har blitt vår nye kraftkrevende industri.

Nylig ble det i forhandlingene om statsbudsjettet for 2019 enighet mellom KrF og regjeringspartiene om å reversere vedtaket om å klassifisere datasentre på lik linje med annen kraftkrevende industri. Budsjettforliket gjelder for datasentre som driver med det noen mener er mindre aktverdig – nemlig kryptovaluta. For oss som driver andre typer datasentre, og ikke med kryptovaluta-utvinning, betyr vel ikke dette så mye, tenker du kanskje. – Dessverre gjør det nok det.

Skaper usikkerhet

Green Mountain er basert på drift av samfunnskritiske og virksomhetskritiske systemer og løsninger for våre kunder. Hvis våre datasentre stopper, så stopper Norge, og i tillegg også mange internasjonale foretak. Nettopp derfor bygges datasentrene slik at de aldri skal kunne stoppe. De skal fungere 24 timer i døgnet, 365 dager i året, år etter år.

Etablering av et datasenter er en langsiktig beslutning for våre kunder. Et stabilt samfunn, med en stabil politisk situasjon og et forutsigbar skatte- og avgiftsregime er helt avgjørende nøkkelforhold. Altså stabile og forutsigbare rammebetingelser. To år etter at Norge valgte å klassifisere datasentre som kraftkrevende industri og gi bransjen samme rammebetingelser som våre naboland, endres nå rammebetingelse på en måte som våre kunder oppfatter som vilkårlig. Dette skaper betydelig usikkerhet i markedet. Det blir altså plutselig mindre aktuelt å etablere seg i Norge. Selv om man, som Green Mountain, ikke driver med kryptovaluta.

Stort potensial

Regjeringen lanserte sin datasenter-strategi i februar i år og gav et tydelig signal på at datasentre er en bransje Norge skal satse på. Sverige, Danmark og Finland har i mye større grad lykkes, og nå skal Norge ta igjen dette forspranget. For Green Mountain var denne strategien svært viktig. I etterkant har vi opplevd en kraftig vekst med en økning på over 8 megawatt (MW). Av denne veksten utgjør hele 80 prosent vekst fra internasjonale kunder. Dette viser tydelig at med forutsigbare rammebetingelser og fokus fra myndighetene kan Norge ta en posisjon internasjonalt innenfor datasenter-industien og dermed også ta del i den digitaliseringen som vi vet kommer de neste årene.

For en uke siden presenterte Nordisk ministerråd en rapport som beskriver et mulighetsbilde for de nordiske landene innenfor datasenter-industrien. Rapporten trekker fram fire punkt som gjør regionen unik:

 1. Stabil infrastruktur på strøm.
 2. Lave strømpriser.
 3. Politisk stabilitet.
 4. Hurtighet (time to market).
 5. Overflod av energi og andre ressurser.

Rapporten poengterer også et stort behov i de kommende år. Det er forventet en tidobling i mengden lagret data fram til 2025. Oppsummert beskriver rapporten en fantastisk mulighet for vår bransje i årene framover.

Store, positive ringvirkninger

Så var det dette med arbeidsplasser. Vi hører stadig at datasentre ikke skaper arbeidsplasser. Dette er feil. Svenske myndigheter har dokumentert at Facebooks etablering i Luleå skapte ca. 20 arbeidsplasser for hver megawatt kapasitet som ble etablert. For samlokaliserings-datasentre (colocation), som er den type Green Mountain driver, skapes det mer enn 30 arbeidsplasser for hver megawatt. Dette er vesentlig mer enn ringvirkningene av for eksempel et aluminiumsverk.

I et samlokaliserings-datasenter med en kapasitet på 25 MW vil det være plassert datautstyr med en verdi på ca. 12 milliarder kroner. Dette utstyret må skiftes ut ca. hvert fjerde år. Det investeres altså årlig for 3 milliarder kr i et slikt datasenter. Alt dette utstyret skal leveres, fraktes, installeres og settes i drift. Samtidig skal alt det gamle utstyret tas ut, data slettes, noe utstyr destrueres og resirkuleres, annet utstyr blir videresolgt. I den daglige driften skal også alt utstyret vedlikeholdes, feil skal rettes, endringer gjøres osv. I bransjen omtales dette som IMACD-tjenester (Install, Move, Add, Change and Dispose). I tillegg er vakthold og sikkerhet helt avgjørende for slike kritiske systemer. Det kreves altså døgnbemanning.

Dette skaper arbeidsplasser hos oss. Samtidig, og kanskje enda viktigere, skapes det svært mange arbeidsplasser hos våre leverandører, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Green Mountains to nåværende datasentre skaper 1500 arbeidsplasser i Norge når de er fullt utbygd. Til sammen snakker vi om ti-tusener av framtidsretta nye arbeidsplasser over hele landet som nå settes i spill.

Budsjettforliket om å reversere vedtaket om klassifisering av datasentre som driver med kryptovaluta, får konsekvenser for hele datasenter-bransjen.

Publisert:

Les også

 1. Hilde Øvrebekk: «Hvorfor sponser vi kryptovaluta?»

 2. Næringsforeningen: «Vi tilrettelegger for en ny milliardindustri»

 3. Jordvern: – Nå må politikerne i Rennesøy våkne

 4. – Vi vil bygge cruisehavn her på Rennesøy

 5. – Cruisehavn på Rennesøy er framtidsrettet

Mest lest akkurat nå

 1. Venter «graverende rapport» etter konsert i Egersund

 2. Oslo er nå «rødt» ifølge FHIs smittekrav til andre land

 3. FHI vil stille klare krav til hjemmesydde munnbind

 4. To nye smitte­tilfeller i Stavanger

 5. Savnet mann (74) funnet i god behold

 6. Viking-børsen: «Trekkes ned til en toer på grunn av det»

 1. Datasenter
 2. Kryptovaluta
 3. Green Mountain
 4. Solberg-regjeringen
 5. Energi