• «I klimaforhandlingane i Polen førre veke hausta Noreg mykje positiv omtale for vår fremoverlente haldning for vår klima- og miljøsatsing», skriv Liv Kari Eskeland. Høyre

Hydrogenstrategi – Ap slår inn opne dører

DEBATT: Ap’s Kari Nessa Nordtun i Stavanger etterlyser ein hydrogenstrategi frå Erna Solberg og Høgre. Då er det greitt å kunne fortelje at den strategien allereie er langt kome, og vil vera klar for framlegging for Stortinget neste år.