• «Om vi åpner for at det kan være gode grunner for med viten og vilje å avslutte uskyldige menneskeliv, mister samfunnet et sterkt forsvar for våre sårbare medlemmer», skriver Daniel Joachim Kleiven. Shutterstock

Grønn naivitet om aktiv dødshjelp

DEBATT: Inntil videre har vi allerede mer enn nok kunnskap til å vite at vi aldri bør innføre aktiv dødshjelp i Norge.