• – I situasjonen norske bønder no er i etter tørkesommaren, vil utfordinga bli langt større om Noreg no stopper handelen med andre land, skriv Jon Georg Dale. Jan Inge Haga

Importforbod er ikkje svaret på tørken

DEBATT: Meir proteksjonisme og isolasjon er ikkje svaret på tørken – snarare er det motsett.