• «Me bør bruke gode tider til å ruste oss for mogelegheiter og utfordingar i framtid, heller enn å etablere ei skattlegging som me kan frykte fører til færre fiskarar og færre båtar», skriver Kåre Heggebø. Scanpix, illustrasjonsbilde

Kva vil me med fiskerinæringa?

DEBATT: Eg håpar politikarane våre ser at framtida ligg i å vidareutvikle fiskeria og sjømatnæringa, heller enn å etablere avgifter som ein kan frykte vil strupe investeringar og satsingslyst.