• «Utan ein medviten dugnad mellom forsking, kulturliv, næringsliv og politikk kan det fortrinnet olje og gass har gitt regionen gjennom dei siste 50 åra, smuldra bort», skriv Seniortanken. Shutterstock

Utfordringa ligg i grenselandet mellom kultur og næring

DEBATT: Med bakgrunn i stigande optimisme i petroleumsnæringa skriv Aftenbladet på leiarplass under overskrifta «Frykten for gode tider» fredag 19. januar. Det kan sjå ut til å vera fare for at avisa undervurderer viktige erfaringar.