• Frå førstesida av Aftenbladet 26. desember i fjor, med tilvising til intervju med Bjørg Klokk, som var PPT-leiar i Stavanger fram til årsskiftet, då ho gjekk av med pensjon. Anders Minge

For lite kunnskap om god spesial-undervisning; – kva med ein innovasjonskultur for dei svakaste?

KRONIKK: Hovudutfordringa i skulen er at det er så få som skjønar og ser kva elevane med særskilte behov treng. Alle veit at dei treng noko, men få veit kva, kor mykje og korleis.