Talltriksing om flyktninger og andre migranter

Nesten 60 prosent av innvandrerne i Norge er fra andre europeiske land. Og det er europeere som har «oppdaget verden», drept urbefolkninger og overtatt andres land.

Publisert: Publisert:

Flertallet av innvandrere til Norge er europeere. Og det er europeere som i størst grad har flyttet til og overtatt eller dominert andre land over hele verden. Foto: Shutterstock/Scanpix

Debattinnlegg

  • Kirsten Øvregaard
    Cand. polit.
Denne artikkelen er over fire år gammel

Sylvi Listhaug og regjeringen får massiv internasjonal kritikk. Det vekker bekymring hjemme som ute at Listhaug har retur som sitt mantra, og bruker flyktninger som trussel mot velferdsstaten. I NRKs Debatten nylig, snakket hun med patos om flyktningstrømmer ikke bare i tusentalls, men i millionvis og enda milliarder av mennesker som ønsker seg til Norge fordi det er verdens beste land. Utopien har blitt en del av et politikkområde ute av kontroll, og tall brukes tilfeldig og helt uten substans og referanse til noe som helst.

Kirsten Øvregaard, cand. polit.

Triksing og trusler med tall og statistikk kombinert med apokalyptiske scenarier om vår framtid er et gammelt spill. Peder Jensen (Fjordman) hadde nettopp et innlegg i Aftenbladet som passer inn i verdensbildet til Eurabia-teorien, Hege Storhaugs dommedagsprofetier om europeisk kulturs undergang og Listhaugs angstbudskap om velferdsstatens kollaps. Jensen hevder at en strøm av muslimer og afrikanere kan risikere å true den sårbare europeerens eksistens.Les også:

Les også

Fjordman: Den nye folkevandringstiden

Verdens migranter: europeere

Den sårbare minoriteten som han påstår vi tilhører, har erobret hele verden med skipsbygging, navigasjon og våpen, nesten utslettet den amerikanske urbefolkningen, stjålet landet og ressursene deres sammen med de 60 millionene europeiske migrantene som kom fra Europa fra 1800 til utpå 1900-tallet, og som nå kaller seg amerikanere – i tillegg til de 4,8 millionene europeere som kommer årlig. 71 prosent av den amerikanske befolkningen er altså europeere (se her og her).

Og det stoppet ikke der, europeerne brukte samme oppskriften over hele verden, de «oppdaget» verden, drepte urbefolkningene og tok landet. I Australia er majoriteten av befolkningen europeere. Det samme gjelder New Zealand med 74 prosent europeere. I Sør-Afrika er 19 prosent av befolkningen briter og nederlendere. Og sånn kan vi fortsette.

Verden ser adskillig lysere ut enn det scenariet Jensen serverer og det Listhaug og andre skremmer med eller skremmes av.

0,005 prosent til Norge

Angsten for at verden vil til Europa og Norge er en konstruert idé som ikke har rot i virkeligheten. USA er fortsett verdens mest attraktive mål for migranter, over 45 millioner av verdens 232 millioner rike og fattige migranter bor her. Russland har 11 millioner migranter, Saudia-Arabia og Tyskland har 9 millioner hver, de Forente Emiratene, Storbritannia, Canada og Frankrike har over 7 millioner hver. Norge har ca. 840.000, og har samme prosentandel av verdens migranter som Burkina Faso, Etiopia, Nepal og Portugal. Nesten 60 prosent av migrantene i Norge er fra europeiske land.

Listhaugs million— og milliardtrussel om fattige som har Norge som sitt ønskeland, er Listhaugs eget syn på Norge som verdens navle, og sammenfaller med Jensens bruk av tall og sårbargjøring av europeere, verdens mest robuste og imperialistiske folk. Bare 0,005 prosent av verdens flyktninger har kommet til Norge. Til tross for situasjonen for mennesker i krig og nød som flykter fra landet sitt, ser verden adskillig lysere ut enn det scenariet Jensen serverer og det Listhaug og andre skremmer med eller skremmes av.

Hovedproblemet er ikke mangel på areal og ressurser, men den urettferdige ressursbruken.

Folkeveksten vil flate ut

Professor Hans Rosling ved Det Karolinska Institutet er en av mange som gir et realistisk og optimistisk bilde av situasjonen i verden, fakta vi ikke kan overse. 2 milliarder av verdens befolkning på 7,2 milliarder er barn, og barnebefolkningen har ikke økt siden 2000. Absolutt fattigdom er halvert, og sammen med vaksinasjons- og helseprogrammer har dette ført til at barnedødeligheten har gått dramatisk ned, og forventet levealder har økt til 70 år. 80 prosent av den voksne befolkningen kan lese og skrive. Halvparten av verdens befolkning, ca 3,5 milliarder mennesker, bor på bare 1 prosent av verdens areal. Verdens befolkning vil øke til 11 milliarder i 2100, for så å flate ut.

Hovedproblemet er ikke mangel på areal og ressurser, men den urettferdige ressursbruken. Afrika, som vil firedoble sin befolkning innen 2100, er verdens mest ressursrike kontinent med et enormt areal, med den laveste befolkningstettheten, og her vokser økonomien og middelklassen raskest. Redselen for at milliarder av mennesker skal komme til Norge og Europa er ubegrunnet, for verdens investorer ser mot Afrika og de enorme mulighetene for investeringer og utvikling der.

Professor Stephen Hawking, den verdenskjente fysikeren, ble i et BBC-intervju spurt om hvilken menneskelig kvalitet han skulle ønske mer av. Han svarte empati, «because it brings us together in a peaceful and loving state» (bringer oss sammen i en fredelig og kjærlig tilstand). Dette mangler i regjeringens flyktningpolitikk.

Les også:

Publisert: