Hva mener du om kompensasjon for høye strømpriser, Støre?

DEBATT: Statsminister Jonas Gahr Støres svar på hvorfor staten ikke kan ta en større del av folks strømregning virker merkelig og uriktig.

Staten, fylkeskommuner og kommuner som eier 90 % av vannkraften tjener nå enormt på strøm. Dette burde være et argument for at staten bør betale tilbake mye mer til forbrukerne i form av kompensasjon.
  • Espen Gaarder Haug
    Professor i finans, Handelshøyskolen, NMBU
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi står midt i en stor strømkrise der mange husholdninger og bedrifter i Sør-Norge nå sliter kraftig på grunn av de veldig høye strømprisene. Statsminister Støre uttalte seg nylig om strømkrisen på TV 2. På spørsmål fra programlederen om hvorfor staten ikke kan gi strømhjelp som monner, svarte Støre at strømregningen vi betaler skal være det det koster å produsere strøm og å motta den.

Dette virker for meg som en meget merkelig, ja til og med uriktig forklaring på hvorfor staten ikke kan gi høyere kompensasjon enn per i dag. Kostnaden for å produsere strøm fra vannkraft er i snitt 11,57 øre per kilowattime (kWh) I tillegg kommer transportkostnadene for å levere strøm, altså strømnettet. Vedlikehold og utbygging av nettet dekkes i hovedsak av nett-avgiften.

Betaler mer enn det koster

De siste månedene i Sør-Norge har folk blitt fakturert godt over en krone per kWh, i enkelte timer mange kroner, altså før avgifter og før kompensasjon. Etter kompensasjon til husholdninger har regningen vært på minst 70 øre for 80 % av regningen og langt over det for 20 % av regningen. I tillegg kommer avgifter. Altså faktureres man strømpriser skyhøyt ut over det det koster å produsere og levere strømmen.

Det meste av næringslivet og fritidsboligene står helt utenfor kompensasjonsordninger. Det virker høyst merkelig at statsministeren trekker inn kostnadene på produksjon som begrunnelse for hvorfor regjeringen ikke vil gi en bedre kompensasjon enn dagens ordninger.

Det bør jo være stikk motsatt. Det enorme differansen mellom pris forbrukere faktureres og de lave kostnadene til produksjon, viser jo helt klart hvorfor staten, fylkeskommuner og kommuner som eier 90 % av vannkraften nå tjener enormt på strøm. Dette burde jo dermed være ett klart argument for at staten bør betale tilbake mye mer til forbrukerne i form av kompensasjon. Og ja det bør kalles for kompensasjon og ikke for støtte eller tilskudd, siden dette er noe man betaler tilbake for å ha skaffet konsumentene åger priser i Sør-Norge.

Staten tjente vel minst 40 til 50 milliarder på strøm i 2021. På toppen fikk staten over 170 milliarder kroner i ekstraordinære inntekter fra høye gass og oljepriser utover alt budsjetterte store inntekter bare i 2021. Alt nå et par måneder inn i 2022 har staten tjent mange milliarder til på energi utover det man ville gjøre i mer normale år.

Støtten kan fint tredobles

Så langt har staten kommet med kompensasjonsordninger på rundt 12 til 14 milliarder. Om de eksempelvis skulle doble eller tredoble denne kompensasjonen, trenger ikke det gå ut over noe man hadde planlagt i budsjettene, siden energi- inntekten har blitt så ekstremt mye høyere enn forventet og budsjettert. En av grunnene til de ekstraordinære høye inntektene er jo nettopp at staten nå tjener enormt på nordmenns forbruk av strøm.

Fra en statsminister må man forvente logikk i argumentene i en så viktig sak. Jeg ber statsminister Støre vennligst oppklare hva han faktisk mener med det han sa på TV 2. Av dette får man inntrykk av at han mener kostnadene med å produsere strøm gjør at man ikke kan gi høyere kompensasjon. Kom dette feil ut, eller mener han virkelig dette?

Det virker høyst merkelig at statsministeren trekker inn kostnadene på produksjon som begrunnelse for hvorfor regjeringen ikke vil gi en bedre kompensasjon enn dagens ordninger.
Publisert: