Statnett, fotavtrykket fra transformatorstasjonen vil bli gedigent!

DEBATT: Prosjektleder Tor Morten Sneve hevder i sitt innlegg at Statnett gjør avbøtende tiltak når Krossberg transformatorstasjonen skal bygges. Men Statnett glemmer matjorda og turgåere.

Plasseringen som det blir søkt om ser ut til å være forhåndsbestemt. Også her vil mye matjord gå tapt, og skogen som hogges er en viktig karbonfanger. Så her nytter det ikke å vifte med miljøkortet.
  • Brit Ågot Å. Selvåg
    Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Statnett ønsker å bygge ny tursti på utsiden av stasjonen, slik at man fortsatt kan gå fra Sunde til turområdene ved Store Stokkavatn. Stien skal stå ferdig før byggearbeidene med transformatorstasjon starter’, skriver Tor Morten Sneve i sitt innlegg. Turen begynner allerede ved Revheimsveien på en flott tursti. Hvis Statnett skal flytte den eksisterende turstien lenger sør før anlegget starter, vil de legge beslag på enda mer matjord. Å flytte stien nevnes som et avbøtende tiltak i konsesjonssøknaden, men ikke at mer matjord går tapt.

Turområdet taper verdi

Hvem ønsker å gå langs to byggeplasser av betong og stålkonstruksjoner, hvor det vil være atskillig støy i mange år fremover? Det blir ikke lenger et attraktivt turområde. Forblåst vil det også være når skogen som engang ble plantet der som le, er fjernet.

Som et avbøtende tiltak vil Statnett også la noe av Tingbøskogen stå igjen og de vil plante skog ved fjerning av deler av den eksisterende Stølaheia transformatorstasjon. Som så mange av de avbøtende tiltakene som er nevnt i konsesjonsutredningen, er dette et tiltak som det ikke er hold i. Trærne som blir stående alene på en høyde som dette vil ikke kunne klare seg i lengden. Det er heller ikke rare plantinger som kan plantes på steder hvor betongen kun er pigget ned til 20 cm som nevnes ved riving av Stølahei -delen.

Lytt til botanikeren!

Tor Morten Sneve skriver videre at Statnett har benyttet Multiconsult til sine faglige utredninger i konsesjonssøknaden. Botaniker Sverre Bakkevik har, i motsetning til Multiconsult vært på befaring i området som planlegges rasert. Bakkevik har hovedfag i botanisk økologi og har blant annet jobbet for Miljøverndepartementet med registrering av verneverdige forekomster. I 34 år har han vært tilknyttet Arkeologisk Museum og han har arbeidet spesielt med verneverdien til skogsområder. Han har medvirket til at flere skogsområder i Rogaland har blitt fredet. Hans notat om Tingbøskogen er klar; den bør vernes og også vurderes fredet. Dette skulle belyse saken godt nok.

Statnett har ifølge Sneve vurdert fire alternativer fra Grannes til Store Stokkavatn. Alternativene til den foreslåtte Krossberg Transformatorstasjon som blir nevnt i Statnetts konsesjonssøknad er ikke utredet, men kun nevnt med noen få setninger. Plasseringen som det blir søkt om ser ut til å være forhåndsbestemt. Også her vil mye matjord gå tapt, og skogen som hogges er en viktig karbonfanger. Så her nytter det ikke å vifte med miljøkortet.

Prosjektet må stoppes!

Området har det vært kamp om før. Hvorfor tas det opp igjen? En hovedtransformatorstasjon for Stavanger må ligge i et industriområde hvor det blant annet er infrastruktur fra før av. Dette er kun første trinn i en videre utbygging som vil være nødvendig på sikt, ifølge et utsagn fra Sneve. Et av Stavangers fineste turområder står i fare for å bli et nytt industriområde. Derfor er det viktig at prosjektet som Lyse El netts Tamburstuen og prosjektleder Tor Morten Sneve har planlagt i lang tid, blir stemt ned og stoppet.

‘Andre plasseringer vil medføre behov for lengre ledninger og kabler og behov for ekstra koblingsanlegg’, påpeker Sneve. Er det noe Statnett kan etter hvert så er det å legge lange ledninger og kabler som graves ned. Dette må vurderes også i dette prosjektet, så får det være opp til andre instanser å vurdere helhetskostnadene. Det totale fotavtrykket vil bli gedigent for mennesker, dyr og natur hvis NVE godkjenner Statnetts konsesjonssøknad.

Botaniker Sverre Bakkeviks notat om Tingbøskogen er klar; den bør vernes og også vurderes fredet.
Publisert: