Bak mål å øke bomtakstene for elbiler

DEBATT: Elbilistene bør ikke ta regningen for kollektivselskapenes forsømmelser. Heller enn å skru opp bompengene for elbilistene bør politikerne sikre at kollektivtrafikken blir bedre.

Politikerne burde heller sette tøffere krav til kollektivselskapene for å få kundene tilbake, enn å skyve regningen over på elbilistene, skriver Ingunn Handagard, pressesjef i NAF, (bildet).
  • Ingunn Handagard
    Pressesjef i NAF, Norges Automobil-Forbund
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vegvesenet har anbefalt å øke bomtakstene for elbiler, og vil at elbilen skal betale opptil 70 prosent av det bensin- og dieselbilene betaler. I dag er denne grensen 50 prosent.

Hvis ikke politikerne setter foten ned, risikerer elbilistene lik takst som bensin- og dieselbiler i 2025, altså om kun to og et halvt år. Meningen med forslaget fra Vegvesenet er å gjøre det mindre attraktivt å kjøre elbil i byene. Høyere bompenger skal tvinge folk over på kollektivtransport. Problemet er at kollektivtilbudet ikke er godt nok. Det er ikke elbilistenes feil.

Truer med rutekutt

Så lenge bompengene økes uten at folk får et bedre kollektivtilbud, blir det bare å legge en ekstra kostnad på de som ikke har alternativer til bilen. Det er tiltak som bommer på målet, og politikerne bør raskt avvise Vegvesenets forslag.

NAF har etterlyst tiltak som fleksible periodebilletter, innfartsparkeringer og flere avganger for å styrke tilbudet. Men gjennom hele våren har kollektivselskapene truet med rutekutt og et dårligere tilbud. Lite har skjedd for å lokke folk tilbake til buss, tog og bane etter pandemien.

Etter to år med pandemi burde selskapene vært forberedt på at de måtte kjempe for å få kundene tilbake. Derfor burde politikerne heller sette tøffere krav til kollektivselskapene, enn å skyve regningen over på elbilistene.

Er målet å få flere til å reise kollektivt? Da burde løsningen være at kollektivselskapene forbedrer tilbudet sitt, og tilbyr mer konkurransedyktige billetter. Er målet å inn mer penger fra bilistene, fordi elbilenes rabatt i bomringen gir lavere inntekter til prosjektene? Da bør løsningen være at staten går inn og dekker mellomlegget. At flere betaler mer i bompenger, gjør ikke bompengene til et bedre system.

Klimapolitikk som virker

NAF reagerer særlig på forslaget om lik sats fra 2025. Økte bompenger for elbiler vil gjelde i hele landet, ikke bare i byene. Lik bomsats vil gjøre det mindre attraktivt å velge elbil. Klimamålene og målet om at alle nye biler er nullutslipp fra 2025, er nasjonalt satt. Norge er i ferd med å nå målene for utslipp fra persontransporten, fordi folk gjør som politikerne ønsker og går over på elbil. Da blir det feil å skulle løse byenes kollektiv-knipe med å skrote elbilpolitikken som har virket så godt i mange år.

Hvis ikke politikerne setter foten ned, risikerer elbilistene lik takst som bensin- og dieselbiler i 2025, altså om kun to og et halvt år.
Publisert: