Åpenhet, Suldal kommune og folket

DEBATT: Suldal kommune skal i 2022 arbeide med å vedta ny kommuneplan. I planen vil store mengder natur, hus og hytter bli berørt. Dette er store industriplaner som vil få konsekvenser for mennesker, natur og miljø.

«Ingen meg bekjent har fått høre om innløsning av eiendom eller lignende. Vi må lese om det i avisen», skriver Gørill Nyvoll.

Debattinnlegg

 • Gørill Nyvoll
  Florvåg
Publisert: Publisert:

Kommunen har fått motstand. Følgende sitater er hentet fra lokalavisa Suldalsposten.

Drøftet i Suldal Næringsforum leder for skogeierlaget Harald Halvorsen Løland:

«La nå bare hytteeigarene få ei valfri tomt ein anna plass i kommunen som kompensasjon. Dette kan me utfordra Norsk Stein på. Det må bli satt av attraktive tomter i den nye kommuneplanen også kan grunneigarene tena litt penger på det.»

«Kanskje vil konsekvensane verta så alvorlige at eigedomar må løsas inn.» Magne Langeland, Senterpartiet

«Eg er som eg og tidligare har uttalt, positiv til utviding av Norsk Stein og vil arbeide for det. Trass i kritikk frå hytteeigare og fastboende.» Ordfører Gerd Helen Bø, Senterpartiet

Arrogant

Det kan handle om uerfarenhet, en viss porsjon klønethet. Men jeg finner det arrogant. Ingen meg bekjent har fått høre om innløsning av eiendom eller lignende. Vi må lese om det i avisen. Til historien hører med at ordfører er flere ganger blitt personlig invitert til Høyvik for en prat, den delen av kommunen som er mest berørt. Hun har ikke svart. Flere har stilt ordføreren spørsmål både på møter og gjennom leserbrev. Hun har prøvd å svare i Suldalsposten, men svarene er aldri utdypende og virker en smule kamuflerende. På informasjonsmøte svarte hun ikke.

Og det er her kommunikasjonen faller. Når mye står på spill, bør kommunen være tett på. Gi opplysninger og spille med åpne kort. Forklare vanskelige poenger uten å fortape seg i store ord. Det vil gi kunnskap og muligheter til bedre løsninger.

I stedet jager Suldal kommune sine hyttefolk, fastboende og folk med nedarvede eiendommer inn i et opprop og kamp.

I et leserbrev i Suldalsposten skriver en innbygger at møteformen i diskusjonsmøte om industriplanene ikke la opp til diskusjon og meningsutveksling.

Vi blir så oversett at følelser spiller seg stadig mer ut. Og her er det grunn til bekymring for kommunen. Hva gjør følelsene med oss i pressede situasjoner. God innsikt gir bedre mulighet til forståelse og handling.

I regjeringen sine forskrifter til kommunene står følgende:

«Tillit er en driver for effektivforvaltning og økonomisk utvikling og ett mål på hvordan offentlig sektor lykkes. Offentlig forvaltning med høy grad av tillit forutsetter også en lav grad av korrupsjon.»

Har Suldal kommune glemt dette?

Ulovlig bygde veier

Avslutningsvis: Suldal kommune har investert over 1 million i Windworks Jelsa, hvor Øyvind Valen, tidligere rådmann i Suldal, er styremedlem. Ryfylke IKS, her har tidligere ordfører vært styreleder, sitter på eierandeler i Windworks Jelsa. Norsk stein er part i Windworks Jelsa sitt styre.

Kommunen har godkjent flere ulovlig bygde veier til Norsk Stein, og adlyder ikke statsforvaltningens kritikk.

Rollefordelingen og handlingene vekker ikke tillit, og gir grunn for spekulasjoner. Desto større grunn for åpenhet.

Hvem overtar til slutt. Er det Heidelberg Cement som til slutt kjøper opp Windworks Jelsa? Windworks Jelsa er avhengig av Norsk Stein for å få tilgang til arealer. For hvor lenge kan Windworks Jelsa holde på uten finansiering? Er det bare Norsk Stein som blir industrien som står igjen?

Hvor nøytral er politikken?

Og hvor nøytral er kommunens politikk i og med de tidligere ordførerne, og rådmenns nye roller? Saken er betent og vil slett ikke hvile med det første. Det er blitt en kamp om natur og ressurser, om mennesker og rettigheter.

Hva om gården Valskår, som eies av ordføreren, var blitt truet av støy, bråk, og videre oppkjøp. Tenker ordføreren var ikke lenger taus, da.

Når mye står på spill, bør kommunen være tett på. Gi opplysninger og spille med åpne kort.

Les også

 1. Jelsa vil forandres totalt av det grønne skiftet: – Så stort at det er skremmende

Publisert:
 1. Debatt
 2. Suldal kommune
 3. Norsk Stein
 4. Suldalsposten

Mest lest akkurat nå

 1. Fem rekkehus totalskadd

 2. Apple melder om alvorlig sikkerhetssvikt

 3. Påkjørt bakfra på Madla­veien

 4. Viking sjokkerte i Roma­nia etter mareritt­start: – Jeg er utrolig stolt

 5. Avbrøt parti­lederne – her føres demon­strantene ut av politiet

 6. – Vil gjerne gje litt show og vise folk noko å heie på