Klare til å vaksinere på arbeidsplasser

DEBATT: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet åpner for vaksinering på arbeidsplassen. Det er fornuftig. Men, han bør bruke det apparatet som allerede er til stede, i stedet for et nytt forsøk.

«Hvert år setter landets bedriftshelsetjenester hundretusenvis av influensavaksiner på samme målgruppe som for covid19-vaksinen», skriver Pål Lilllebø.
  • Pål Lillebø
    Styreleder i Bedriftshelsetjenestens bransjeforening
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Nakstad anbefaler nå virksomheter å ta kontakt med kommunen og prøve å lage en ordning. Dette virker både som en for enkel og dessverre tidkrevende løsning. Det krever at kommunen har tilgjengelig personell når medarbeiderne i bedriftene som sogner til den har behov, for eksempel ved skifte av turnuslag. Alternativt at medarbeiderne har tid når kommunen har tid til å gjennomføre den frivillige vaksineringen. I tillegg må store virksomheter, med avdelinger rundt omkring i landet, forholde seg til en rekke ulike kommunale ordninger.

Apparatet er ikke bare klart. De utfører både på arbeidsplasser og ved alle klinikkene allerede i dag.

Setter influensavaksiner

Dette kan vi unngå. Rundt 1,6 millioner arbeidstakere er tilknyttet en bedriftshelsetjeneste. Mange av dem i bransjer hvor vaksineringsandelen blant utenlandske arbeidstakere er lav. Disse bedriftshelsetjenestene gjennomfører allerede i dag vaksinering mot virus og bakterier i tilknytning til arbeidsplassen, tilpasset bedriftens behov for tid og også ofte sted. Hvert år setter landets bedriftshelsetjenester hundretusenvis av influensavaksiner på samme målgruppe som for covid19-vaksinen.

Les også

Tredje vaksinedose i Stavanger: – Rundt 1000 i døgnet er innom det nye vaksinesenteret

Apparatet er ikke bare klart. De utfører både på arbeidsplasser og ved alle klinikkene allerede i dag, både injeksjon, kontroll, innmelding i vaksineregister og oppfølging i etterkant, som oppfyller kravene for koronavaksinen. Noen bedriftshelsetjenester har sågar satt Johnson & Johnson covid19-vaksinen allerede. Derfor står bedriftshelsetjenester over hele landet nå klare for å bistå i covid19-vaksinering på norske arbeidsplasser, hvis Helsedirektoratet ønsker det.

Turnus og skift

Vi har erfaring med arbeidere som går turnus eller jobber skift. De får tilbud om vaksinering når de ikke er i nærheten av sitt lokale vaksinested, enten de arbeider på byggeplasser, er i transportnæringen, jobber på norsk sokkel eller ukependler til arbeidsplassen.

En bedriftshelsetjeneste har i tillegg et opplegg for å bistå med både informasjon og motivasjon for vaksinering, tilpasset ulike grupper ansatte og innleid arbeidskraft. Og, ikke minst bistå slik at vaksineringen blir tilpasset arbeidsdagen til medarbeiderne.

Kan bli et vedvarende behov

Derfor har vi vært klare for å bistå i vaksineringsprogrammet lenge og etterspurt mulighetene for å delta i dette viktige arbeidet. For i tillegg til situasjonen vi i dag står i, vet vi for lite om hvor lenge koronavaksinen virker. Dessverre er erfaringen med en del andre vaksiner er at de må tas jevnlig, for å ha effekt. Dette vil i så fall føre til et vedvarende behov for at leger og sykepleieres bruker tid til vaksinering i kommunene – og dermed må nedprioritere tid til behandling av folk med andre helseplager eller alvorlige ettervirkninger av koronasykdom. Det er verken ønskelig eller helse- og samfunnsøkonomisk fornuftig.

Det er ikke for sent å gjøre noe med dagens ordning, men det er ingen grunn til å vente. Bedriftshelsetjenesten en viktig del av løsningen. For det er mer effektivt at vi får ansvaret overfor bedrifter som allerede er en del av tjenesten. Det bør snart Helsedirektoratet også se.

Publisert: