Løsninger, ikke skyttergraver

DEBATT: Polarisering og skyttergravskrig bidrar ikke til en opplyst og nyansert samfunnsdebatt.

«Om miljøbevegelsen skal lykkes, så må vi jobbe sammen for på sivilisert vis», skriver Wenche Skorge.
  • Wenche Skorge
    Wenche Skorge
    Styremedlem, Naturvernforbundet i Rogaland
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I et innlegg i Aftenbladet 14. desember kommer Sveinung Vågene med en reaksjon på min advarsel (8. desember) mot populisme i klima- og miljødebatten. Jeg konstaterer at vi to er enige om de overordnede målene: Vi ønsker det grønne skiftet velkommen, og vi ønsker en saklig debatt.

Samtidig er Vågenes innlegg til dels et symptom på noe av det jeg vil til livs, nemlig at vi feiltolker hverandre og har en tendens til å ta alt i verste mening, heller enn å lytte til hva som faktisk blir sagt.

Min artikkel blir lest som et forsvar for (flere) utenlandskabler og et fullt ut liberalisert kraftmarked. En profilert vindkraftmotstander karakteriserte det umiddelbart som «ekstremt» på sin egen Facebook-side. Jeg står imidlertid på Naturvernforbundets prinsipp-program i dette spørsmålet. Det lyder slik:

«Overføringsnett til andre land skal ha som mål å bidra til meir effektiv og fornybar energibruk, ikkje omfattande eksport av straum. Kraftutveksling med andre land bidreg til god utnytting av kraftressursane og reduserer behovet for reservekraft og tilhøyrande naturinngrep og klimagassutslepp. Fordi transport av kraft inneber energitap og kan gje betydelege naturinngrep, bør det vere eit mål å utnytte energiressursane nær der dei oppstår, og til fortrenging av fossil energibruk i Noreg og i utlandet.»

Harde fronter

I den senere tid har innbitte vindkraftmotstandere satt sitt preg på miljø- og klimadebatten. Frontene er harde, ordbruken tøff og personkarakteristikkene sitter løst. Polarisering og skyttergravskrig bidrar ikke til en opplyst og nyansert samfunnsdebatt.

At jeg skulle ha en «blind tro på disse aktørenes (vindkraftselskapenes) edelhet», som Vågene skriver, henger kort og godt ikke på greip. I sin natur er de verken verre eller bedre enn oppdrettsnæringen, gruveindustrien, oljevirksomheten og mange andre som også belaster naturen gjennom sin aktivitet.

Den populistiske, anti-elitistiske retorikken er effektiv for massemobilisering mot tiltak som berører folk flest. Vi så det i kampen om bompenger. Nå skjer det i vindkraftdebatten, som etter hvert har mutert til en krangel om kraftoverføring, Acar og utenlandskabler. Våkne lesere kan ikke ha unngått å legge merke til at omsorgen for vanlige folks kår igjen blir brukt som moralsk brekkstang.

Tillitsbasert debatt

Om miljøbevegelsen skal lykkes, må vi jobbe sammen for på sivilisert vis. Dette sikrer vi best gjennom en anstendig og tillitsbasert debatt, som igjen kan danne grunnlag for opplyste demokratiske beslutninger. For de som vil stikke kjepper i hjulene for naturvern, klimapolitikk og energiomstilling, er det lite som er bedre enn stillingskrig i miljøbevegelsen. Derfor må vi opp av skyttergravene, og finne sammen om løsninger.

Publisert: