Barn, ikke bruder! Ingen barn skal giftes bort!

KRONIKK: Hjelp oss å bekjempe barneekteskap ved å støtte tv-aksjonen 2021 søndag 24. oktober!

Årets tv-aksjon går til Plans arbeid mot barneekteskap der problemet er størst, i Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger.
  • Marianne Chesak
    Marianne Chesak
    Fylkesordfører i Rogaland, leder for årets fylkesaksjonskomité for tv-aksjonen
Publisert: Publisert:
Marianne Chesak, leder av fylkesaksjonskomiteen for årets tv-aksjon, i dag og da hun var 12 år.
iconDenne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Dette bildet viser meg som 12-åring. Jeg var ei ung jente i et land hvor mange heldigvis har en bekymringsfri barndom. Jeg hadde drømmer, frihet og framtidshåp, og etter hvert som jeg ble eldre, hadde jeg muligheten til å bestemme over mitt eget liv. Det har også mine egne døtre, men dessverre er ikke dette alle barn forunt.

Verdens største innsamlingsaksjon

Hvert tredje sekund blir ei jente giftet bort et sted i verden. Derfor går årets tv-aksjon til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap. Søndag 24. oktober håper jeg du vil hjelpe oss med å gjøre en forskjell for disse barna. Vi skal samle inn penger for at jenter får bli på skolen, at barn, unge og eldre får opplæring i jenters rettigheter og likestilling, og at lovverket beskytter barn fra å bli giftet bort.

Barn skal få være barn, ikke bruder.

Tv-aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede midler per hode, og en nasjonal dugnad der hele Norge deltar. Hvert år jobber 7000 frivillige med organisering av tv-aksjonen i sin kommune. Målet er at 100.000 bøssebærere skal besøke alle landets husstander i løpet av to timer.

I år vil aksjonen nå ut til tre millioner mennesker for å få slutt på barneekteskap i landene der problemet er størst: Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger.

Fattigdom

I Bangladesh blir mer enn 50 prosent av jentene giftet bort før de fyller 18 år, til tross for at det finnes lover som forbyr barneekteskap. Tradisjon og kultur trumfer dessverre ofte nasjonale lover. Fattigdom er også en viktig årsak til barneekteskap, som i mange tilfeller kan virke som eneste utvei for fattige familier. Å gifte bort døtrene betyr færre utgifter til mat, klær og utdanning.

I Nepal gifter omtrent 40 prosent av jentene seg før de fyller 18 år. Det gjør landet til én av verstingene i Asia. I noen deler av landet og blant enkelte folkegrupper er tallet langt høyere. Lav utdanning, diskriminering og ikke minst tradisjonelle oppfatninger som plasserer gutter høyere på rangstigen enn jenter, er blant årsakene til at jenter i Nepal giftes bort som barn.

Også i Malawi og Mali blir bortimot halvparten av alle jenter giftet bort, ofte med den følgen at de må slutte på skolen. Dermed mister de en mulig vei ut av fattigdom. Plan har lenge gitt opplæring i jenters rettigheter og støttet ungdomsgrupper som har kjempet mot barneekteskap i Malawi. I 2017 kom seieren da myndighetene i landet forbød barneekteskap. Lovendringen er et viktig skritt i riktig retning, men fremdeles er det mange familier som vil følge de gamle tradisjonene.

Verst er likevel situasjonen i Niger, som er blant de fattigste landene i verden. Niger rammes stadig av både naturkatastrofer og interne konflikter, noe som har ført landet inn i dyp fattigdom, matmangel og manglende skolegang. Her blir nesten 80 prosent av jentene giftet bort før de har fylt 18 år, og landet har også et høyt antall tenåringsgraviditeter. Mange er så unge når de føder at kroppene deres får fysiske skader under fødselen – eller at de dør.

Bare mens du leser denne teksten, blir mer enn 50 jenter giftet bort.

Verre under pandemien

Koronapandemien har dessverre bidratt til å styrke mange av årsakene til barneekteskap, både i de nevnte landene og mange andre steder i verden. Stengte skoler og usikker økonomi har ført til mer fattigdom, mer barnearbeid og en økning i antall barneekteskap.

Konsekvensene av barneekteskap er store – ikke bare for jentene som giftes bort, men også for barna deres og samfunnet de lever i. Jentene hindres i å nå sine drømmer og mål, og frarøves muligheten til å skape en god framtid.

Årets tema for tv-aksjonen er sterkt. Det er en problemstilling vi heldigvis kjenner lite til i vår kultur, men barneekteskap er utbredt mange andre steder. I dag finnes det 650 millioner kvinner i verden som ble giftet bort da de var barn og fratatt muligheten til å bli selvstendige kvinner. Bare mens du leser denne teksten blir mer enn 50 jenter giftet bort.

Dette er et problem som bremser utvikling og opprettholder fattigdom. Når jenter giftes bort som barn og mister muligheten til å gå på skole, øker risikoen for at de utsettes for vold og overgrep. De mister retten til å bestemme over seg selv og sitt eget liv.

Får jenter muligheten til å gå på skole, bestemme over sin egen kropp og bli lyttet til i samfunnet, vil det føre til mindre fattigdom, mindre vold og mer rettferdighet.

Viktig i FNs bærekraftsmål

Ved å bidra til Plans arbeid mot barneekteskap retter vi i år spesielt fokus mot FNs bærekraftsmål nummer fem: Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet. Dette er et gjennomgående tema i bærekraftsmålene, og helt avgjørende for å kunne nå alle de øvrige målene innen 2030.

Gjennom årets TV-aksjon skal vi sammen gi jenter muligheten til å velge sin egen framtid, og vie seg til livet. Så bli med på årets viktigste søndagstur 24. oktober, eller gi din støtte til bøssebærerne som ringer på døra!

Publisert: