Smart teknologi trenger smarte, lokale fellesskap!

KRONIKK: En stadig mer kompleks verden trenger ledere i både privat og offentlig sektor som kan bidra til å forstå og løse samtidens sammensatte utfordringer. Mye kan skje lokalt.

Kunstprosjektet «Eg e naboen din» i Sandnes ble realisert med store portrettfotografier av de av deltagerne som ønsket å bli sett i sitt lokalmiljø i Sandnes – etter at noen eldre og innvandrere som var ensomme, begynte å bli kjent med hverandre og hjelpe hverandre. Portrettbildene på veggen ble tatt av Lasse Osvoll Larsen
 • Norma Wong
  Seniorforsker, VID vitenskapelige høgskole, Stavanger
 • Sigurd Haus
  Seniorforsker, VID vitenskapelige høgskole
 • Tomas Sundnes Drønen
  Dekan, Vid vitenskapelige høgskole Stavanger
 • Sunniva Roberts
  Masterstudent ved VID, leder av Hinna frivillighetssentral
 • Gerd Marie Ådna
  Mastergrad-koordinator, VID vitenskapelige Høgskole, Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Tone Grindland og Øystein Eriksen Søreide skrev den 20. september 2021 i debattinnlegget «Den nye regjeringen må følge med på Nordic Edge» at «samfunnet må bli smartere».

Og ja, innovasjon innen teknologi hjelper oss til å få ting gjort eller å finne fram til informasjon. Men dette er ikke nok for å håndtere framtidige utfordringer. I møte med klimaendringer, økonomisk uro og store demografiske endringer trenger vi også sterke og fleksible lokalsamfunn hvor vi kan stole på og hjelpe hverandre. Vi må gjøre oss nytte av de menneskelige ressurser vi har rundt oss.

Dette er ingen liten oppgave, og den krever mye kreativitet og oppfinnsomhet.

Sosial innovasjon i praksis

Sosial innovasjon (SI) er et begrep som har blitt stadig viktigere. SI handler om å finne nye løsninger på sosiale utfordringer. Kjennetegnet på god sosial innovasjon er at den tilrettelegges tverrfaglig og fremmer samarbeid mellom ulike sektorer og organisasjoner. SI verdsetter mangfold og finner talentene og ressursene hos dem som medvirker.

De følgende tre tiltakene er gode eksempler på «smarte fellesskapsinitiativ» i Rogaland:

1

«Eg e naboen din»

Inspirert av et lignende kunstprosjekt i England ble prosjektet «Eg e naboen din» realisert med store fotografier og portretter av de av deltagerne som ønsket å bli sett i sitt lokalmiljø i Sandnes.

Steinvor Bråtveit er prosjektets grunnlegger. Hun så en økende ensomhet blant aleneboende med dårlig støtte og nettverk. Dette skapte psykiske problemer som terapi eller rådgivning alene ikke kunne bøte på. Under koronapandemien møttes noen eldre og/eller immigranter som hadde lite kontakt med naboene sine. Sammen hjalp de hverandre med praktiske ting, eller de møttes over en kopp te.

Ved å bruke prosjektet som et nav i samfunnshjulet, har Steinvor Bråtveit skapt et fellesskap og dermed hjulpet mange til å nå fram til sine naboer.

Les også

Vil gjøre Sandnes til en varmere by med kjempefotografier av naboen din

2

Bergeland bydelssenter

Fra gressplen til felles grønnsakhage og sosialt møtested – av og for frivillige, flyktninger og innvandrere.

Dette bydels- og aktivitetssenteret er organisert av Stavanger kommunes seniorarbeid, og det har utvidet omfanget av aktivitetene sine på en kreativ og skapende måte. I tillegg til verksted for tresløyd, glasskunst og maling har senteret opprettet en nabolagshage for å inkludere deltagere med ulik alder og bakgrunn.

I 2019 samarbeidet senteret med frivillige organisasjoner, flyktninger og immigranter som er utdannet som ingeniører og teknikere. De greide å forvandle en gressplen til en produktiv åker og et vakkert blomsterbed. Mange lærte mer om og eksperimenterte med permakultur og bærekraftig dyrking, sådde og plantet vekster som de deretter høstet.

Dette lille prosjektet skapte interesse for lokal og bærekraftig matproduksjon. I samarbeid med ulike interessegrupper har Bergeland bydelssenter vokst til å bli en mangfoldig, helsebringende og inkluderende møteplass for unge, eldre og immigranter.

3

Frivillighetssentralen

Den første frivillighetssentralen i Stavanger startet i 1991. Den ble opprettet som en av mange sentraler i landet, som alle arbeider på ideell basis og med non-profit agenda. Med statlig støtte har nå frivillighetssentralen som mål å koble sammen frivillige organisasjoner og ulike fellesskap i lokalsamfunnet.

Fordi sentralen forbinder offentlig og privat sektor, kreves det mye kreativitet og tilpasning til lokale behov. Gjennom små team samarbeider de med enkeltindivider og grasrotorganisasjoner som når ut til isolerte og hjelpetrengende grupper og fellesskap.

Fordi de ikke tilbyr typiske sosiale tjenester, bygger sentralen bro mellom de frivillige og deltakerne.

Frivillighetssentralen bygger videre på deltagernes ressurser og deres evne til å samarbeide på lokalplanet. Arbeidet har hjulpet mange – ikke minst immigranter og flyktninger – til å se sin egen styrke og å delta i samfunnet.

God tilnærming til nye utfordringer

Eksemplene over kommer fra privat og offentlig sektor og gir oss et glimt inn i det potensialet sosial innovasjon kan ha. Denne tilnærmingen til medmenneskelig aktivitet søker nye muligheter for deltagelse i samfunnet og styrker samfunnets bærekraft og individets rett til og ønske om å delta.

Dette krever at vi tenker lokalt, at vi skaper nettverk og samarbeid mellom offentlig sektor, sivilsamfunnet og næringslivet. Det fins mange eksempler rundt om i verden som viser at små, lokale initiativ vokste og etter hvert bidro til varige og dyptgripende endringer.

En stadig mer kompleks verden trenger ledere i både privat og offentlig sektor som kan bidra til å forstå og løse samtidens sammensatte utfordringer.

VID vitenskapelige høgskole tilbyr masterprogrammet Community Development and Social Innovation (lokalsamfunnsutvikling og sosial innovasjon). Dette studiet kan fylle et kompetansebehov i kommuner, næringsliv og sivilsamfunn. Jo bedre vi samarbeider om samfunnsutvikling og sosial innovasjon i alle tre sektorer, desto mer kan studiet videreutvikles og skreddersys.

Publisert: