Det blir ny skole, men ikke på Teknikken-tomten

DEBATT: FAU på Våland skole v/Jens Glad Balchen uttrykker i et innlegg 5. januar stor bekymring for plassmangelen på Våland skole, og mener at det bør bygges ny skole på Teknikken-tomten. De oppfordrer politikerne til å ta styring.

Åpne og tilgjengelige fellesområder med møtesteder er en viktig del av planen.

Debattinnlegg

 • Grete Kvinnesland
  Prosjektutvikler/sivilarkitekt, MNAL, Stavanger utvikling KF
Publisert: Publisert:

Politikerne har allerede tatt styring. Både gjennom skolebruksplanen vedtatt i kommunestyret høsten 2021 og handlings- og økonomiplanen. Her er det satt av ca. 1,2 milliarder kroner til nye skolebygg og rehabilitering av skoler i perioden 2022-2025. Ny Våland skole ligger lengre ut i tid, her skal det utarbeides en mulighetsstudie for sykehusområdet på Våland i 2025. Da er store deler av sykehuset flyttet til nye lokaler på Ullandhaug og dermed frigjort for andre formål, blant annet ny skole.

Tilpasset trehusbyen

Allerede i årsskiftet 2022-23 vil en ny kommunal barnehage med inntil 200 barn stå ferdig på den nordlige delen av Teknikken-tomten. Dette blir et flott anlegg tilpasset trehusbyen rundt og et etterlengtet tilbud til barna på Våland. Her har Stavanger utvikling KF bidratt med å tilrettelegge tomten i tett samarbeid med Stavanger kommune.

Jens Glad Balchen viser til at tomten ligger ferdig regulert til skole, men halve tomten er omregulert til barnehage, og i kommuneplanens arealdel er den satt av til byomformingsområde. Politikerne i Stavanger har i formannskapssaken «Et trygt hjem for alle» 10. juni 2021 vedtatt følgende:

«Formannskapet slutter seg til at Stavanger utvikling arbeider videre med pilotprosjektet Teknikken Sør der foretaket anvender sin eierrådighet til å blant annet sikre en god beboermiks. Prosjektet inkluderer økonomisk gunstige boliger for nyetablerere, boliger for familier og seniorer, et selveid bofelleskap for utviklingshemmede samt noen få kommunale leieboliger»

Stavangerpolitikerne har bestemt at det skal bygges et pilotprosjekt for et sosialt bærekraftig boligområde på Teknikken-tomten. Stavanger utvikling KF har fulgt dette opp ved å utlyse en åpen tilbudskonkurranse for nye ideer og boligtyper for å bygge opp om fellesskaps- og delingsløsninger og se mulighetene på tomten.

Klyngetun vant

Ineo Eiendom og Helen & Hard arkitekter vant konkurransen. De har utviklet et plangrep basert på klyngetun hvor folk kan møtes på mange ulike måter. Den romlige organiseringen og arkitektoniske utformingen innbyr til medvirkning, deling og fellesskap på ulike nivåer. Et sentralt tun for alle, fellesrom i hver boligklynge og en krans som knytter det hele sammen. En enkelt arkitektonisk struktur som skaper identitet og tilrettelegger for møter og aktiviteter med nabolaget, kvartalet og den enkelte boligklynge. Målet er at boligene skal stå klar for innflytting i 2025.

Uansett må tomten omreguleres med de samme demokratiske prosesser som hvilken som helst annen regulerings- og byggeprosess.

Les også

 1. – Vålandsbarna trenger Teknikken-tomta!

 2. Milliardtomten skal bli Stavangers nye bydel. Men mye arbeid gjenstår før byggingen kan starte

 3. – Sikre skoleveien for ungene på Våland

Publisert:
 1. Debatt
 2. Byutvikling

Mest lest akkurat nå

 1. Rekord­smitte til tross: – Det skal mye til før vi an­befaler fritids­karantene

 2. Arbeidsulykke i Sandnes

 3. Prinsesse Ingrid Alexandra får foto av Jærkysten i myndighets­gave

 4. Har jobbet i Viking – blir ny daglig leder i Bryne

 5. Betalte 30.000 kroner for verdiløst teppe

 6. Rogalending dømt for voldtekt av barn i USA