Norway?

DEBATT: Det er for svak Nord-Norge satsing og for lite konkret som kan øke bosetningen i nord.

– Moderne, hurtig jernbane er den eneste mulige løsning for å oppnå en rask og sikker transportforbindelse som frakter både personer og flere titalls tonn gods i hele Norge og sørover mot markedene, skriver Øyvind Larsen.
  • Øyvind Larsen
    Ålgård
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Statsminister Jonas Gahr Støres hadde nylig en tale med tema «Nordområde-politikken». Etter talen kunne studenter stille spørsmål. Talen var god, og den inneholdt viktige tema for at den nordlige halvdelen av landet Norge skal kunne få flere innbyggere som trives og som velger å bo livet ut i denne fine landsdelen. Vår statsminister Støre var innom alle de viktige temaene:

  • Arbeid for folk.
  • Ny industrietablering vedr. grønn satsing, fornybar kraft fra havvind, hydrogen, batteriproduksjon, mat i havet, sjømat-eksport, årlig 1000 tonn tørrfisk fra Røst og ambulansetjeneste i nord.
  • At folk i nord skal bo trygt og trives.

Men – rett nok nevnte Støre både Norsk Transportplan, elfly, elferjer, flykortbanenettet, generell mobilitet i den nordlige landsdelen samt styrking av norsk forsvar i nord. Men temaet Nord-Norge-banen ble forbigått i en bisetning med å kalle dette for en mulig utredning.

Norway er navnet som betyr veien mot nord, men veien som burde ligge klar i det nye årtusenet, stopper i Fauske

Bedre samferdsel

Dersom Nord-Norge skal kunne oppnå et næringsliv som får folk til å bosette seg i denne landsdelen, så må den norske halvdelen nord for Trondheim helt til Kirkenes få ikke bare samme, men en enda bedre samferdsel enn vi har i Sør-Norge.

Påstand: Moderne, hurtig jernbane er den eneste mulige løsning for å oppnå en rask og sikker transportforbindelse som frakter både personer og flere titalls tonn gods i hele Norge fra Kirkenes i nord og sørover mot markedene i tilstrekkelig høy hastighet.

Fisk må selvsagt i større grad enn nå videreforedles i Nord-Norge, og det ferdige produktet transporteres sørover. Opplegget i dag med at de store fabrikktrålerne frakter fisken til Polen og de baltiske landene, er i praksis et bidrag til å avfolke Nord-Norge. Finnmark har nå 70.000 innbyggere, og tallet er synkende. Da blir bare «festtale» fra Støre om muligheter og grønn politikk, og hans uttrykk å ha «et Idé-forsprang» for Nord-Norge. Støres «idé-forsprang» finnes tydeligvis ikke.

Konklusjon: Dersom Nord-Norge skal kunne øke sin befolkning, så må det omgående startes planlegging og bygging av en hurtig topp moderne jernbane fram til Kirkenes og via Tromsø. Dette har Norge full økonomisk ryggrad til å makte. En slik investering av Norges ressurser er ikke å bruke penger, men å investere i framtida – ikke først og fremst for bare Nord-Norge, men for landet.

Må skje nå

Norway er navnet som betyr veien mot nord, men veien som burde ligge klar i det nye årtusenet (for lengst), stopper i Fauske. Med fokus på klima, samkjørt med festtalene om Nord-Norges framtid med øket bosetting, så må det satses de milliardene som trengs. Dette må skje .

Publisert: