Smålig overtids­betaling som også krenker kollegaers person­vern

KRONIKK: Fylkeskommunens ulike satser for overtidstimer i videregående skole gjør skade på flere måter – og utfordrer personvernet.

Når du tar vikartimer i videregående skole i Rogaland, varierer overtidbetalingen nå med diagnosene til syke kollegaer. «Inderlig flaut», skriver lektor Anita Grøtte Edland.

Debattinnlegg

 • Anita Grøtte Edland
  Anita Grøtte Edland
  Lektor, St. Svithun videregående skole
Publisert: Publisert:

På lærerrommet:

– Kari, kan du ta en vikartime i norsk i Knut sin klasse i dag?
– Ja, får jeg overtid da?
– Du får et overtidstillegg på 50 prosent, ja. Og forresten, Ola, kan du ta en time for Lise?
– Ja, får jeg overtid da?
– Ja, du får et tillegg på 100 prosent.

Er det forskjell på Kari og Ola? Min tidligere leder pleide å si «det er forskjell på far og katten», kanskje dette er et eksempel på det? Nei, det er det ikke. Kari og Ola underviser i samme fag, har samme utdannelse og samme ansiennitet, og begge har full stilling.

Men det er forskjell på de to syke: Knut har spysjuka, Lise har korona.

KS inngikk 20. desember 2021 en sentral avtale med arbeidstakerorganisasjonene som minst dobler betalingen for overtidsarbeid under koronapandemien. Avtalen åpner blant annet for å bruke overtid i større grad, slik at kommunene kan mobilisere arbeidskraft.

Partene i Rogaland fylkeskommune har brukt nyåret til drøftinger omkring praktiseringen av dette. Nå er drøftingene avslutta, og resultatet er at vikartimer som er koronarelaterte, får dobbel overtidsbetaling. Det vil si at det ble to ulike avlønninger for vikartimer. Derfor får Kari 150 prosent betaling for en vikartime og Ola 200 prosent.

Personvernet

– Lise har fått korona!
– Hvordan vet du det?
– Ola får koronatillegg for vikartimen.

Helseopplysninger er regnet som sensitive personopplysninger, og kommer inn under GDPR-forskriften. Arbeidsgiver har ikke lov til å fortelle dine kollegaer om grunnen til at du er sykemeldt. Du skal selv få velge hvem du deler slikt med, akkurat som du selv skal få velge hvem som skal få vite at du er muslim, homofil eller fagorganisert.

Men når vikaren din får «koronabetaling», har arbeidsgiveren din fortalt at du har korona. Men like viktig i et personale: Hva er det egentlig som feiler Knut? Har han fått kreft? Er han utbrent? Kanskje et hjerteinfarkt? For korona er det i alle fall ikke!

Hva lønner seg?

– Du, jeg har endelig fått tid til å ta den operasjonen nå. Kunne du tenkt deg å ta klassen min i geografi de fjorten dagene jeg blir sykemeldt, siden vi to jobber så likt?
– Nei, ikke uten at jeg blir pålagt.
– Nei!? Jeg gjorde jo det samme for deg i fjor?
– Hjelper ikke. Kan være noen i avdelingen får korona, og da vil jeg prioritere det som gir mest penger.

Det sier seg selv, slike scenarier gjør ikke underverk i et kollegium! Men tankegangen er forståelig: En vikartime du får beskjed om samme dag er mye lettere å «ta på hælen», som en form for brannslukning i en akutt krise. En planlagt vikartime krever mer arbeid, – og i alle fall hvis du, som her, skal lage et sammenhengende undervisningsopplegg som passer inn i årsplan og vurderingsarbeid.

Når den mer eller mindre spontane timen i tillegg blir lønna dobbelt så bra, sier det seg selv at den er verdt å prioritere. Det er faktisk ganske logisk.

Det er snakk om […] oppløpssida i unntakstilstanden, – og så velger fylkeskommunen å være smålig?

Går glipp av noe viktig

Skal jeg sette koronatillegg for de timene Kari tar for Rune?
– Nei, han har jo ikke korona?
– Nei, han er utbrent. Det har vært mye stress det siste året. Du vet, han har bekymra seg mye.
– Jo, men han har ikke korona!

Det er lett å se for seg en skoleledelse med slike diskusjoner. Kanskje vil én avdelingsleder være litt rausere med skillingen enn en annen, så det blir ulik praksis på en skole? Sikkert er det i alle fall at det kommer til å være ulik praksis mellom skolene. Kanskje hadde det vært smartere av meg å jobbe på en annen skole, i alle fall rent pengemessig?

Rogaland fylkeskommune holder pengesekken tett til brystet, og dytter samtidig de ubehagelige avgjørelsene og beskjedene nedover til rektorer og avdelingsledere. Det som kunne vært en mulighet til å gi lærerne sine en takk og en anerkjennelse for snart to år med håndsprit, gult og rødt nivå, digital skole, hjertet i halsen, varierende antall elever i klasserommet, hurtigtester – og stadig nye omskiftinger og forordninger – det ødelegger de. Den muligheten risikerer å gå tapt med en praksis der man skiller mellom korona-relaterte vikartimer og vikartimer som ikke er korona-relaterte.

Det er snakk om fra 22. desember til 30. april, det som forhåpentligvis er oppløpssida i unntakstilstanden, – og så velger fylkeskommunen å være smålig?

Stavanger kommune

– Hei, Per, skal du være vikar?
– Ja, jeg skal være vikar for Berit i dag; hun har fått spysjuka. Kjekt med dobbel betaling for en vikartime!!

Per og Berit jobber i Stavanger kommune. Der sier de at i disse koronatider, med alle de påkjenningene og ekstra takene lærerne har vært nødt til å ta, der dobler man overtidstillegget for alle vikartimer, uavhengig av årsak til fraværet. Det går nemlig an.

Og det gjør det inderlig flaut, det dere driver med, Rogaland fylkeskommune!

Publisert:

Siste om koronaviruset

 1. Studie: Koronavaksinen reddet 20 millioner liv

 2. Koronapillen kommer snart til Norge

 3. Vi må aldri igjen stenge ned reiselivet

 4. Kraftig nedgang i nye sykmeldte med koronarelaterte diagnoser

 5. Jonas og Erna har systematisk sviktet barn og unge i pandemien – både demokratisk og psykologisk

 6. Skulle du en gang i frem­tiden trenge bevis på at du har vært korona­syk? Da kan du få prob­lemer

 1. Siste om koronaviruset
 2. Videregående skole
 3. Lærere
 4. Rogaland fylkeskommune
 5. Personvern