Norsk krafteksport gir billigere strøm, ikke dyrere

DEBATT: I Aftenbladet 1. september påstår Ivar Sætre blant annet at krafteksport gjør norsk strøm dyrere, og at elektrifisering av bilparken vil gjøre Norge til nettoimportør av elektrisitet. Fakta forteller en annen historie.

«Fleksibiliteten i vannkraftproduksjonen vår gir også Norge en viktig og lønnsom rolle i Europas fornybarproduksjon ved å kjøpe kraft når solceller og vindmøller på kontinentet produserer mye, og selge kraft når de produserer lite», skriver Andreas Nordang Uhre, Pål André Zazzera Johansen og Peter Breuhaus.

Debattinnlegg

  • Andreas Nordang Uhre
    Medlem av MDG
  • Pål André Zazzera Johansen
    Medlem av MDG
  • Peter Breuhaus
    Medlem av MDG
Publisert: Publisert:
Les også

MDGs naivitet og ideologi

iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Den norske strømprisen på ca. kr. 1,60 per kilowattime (kWh) er lav sammenliknet med EU-snittet på 1,90. Krafteksporten som i perioden 2011-2016 ga oss inntekter på 2,8 milliarder kroner har ikke presset den opp. Uten kablene til Europa ville strømprisen i Sør-Norge vært 1-2 øre lavere i overskuddsperioder, og importmuligheten som ligger i kablene holder norske strømpriser nede i knapphetsperioder. Norsk krafteksport gir altså billigere strøm, ikke dyrere.

Fleksibiliteten i vannkraftproduksjonen vår gir også Norge en viktig og lønnsom rolle i Europas fornybarproduksjon ved å kjøpe kraft når solceller og vindmøller på kontinentet produserer mye, og selge kraft når de produserer lite. Varmere vintre, mer nedbør, energieffektivisering her hjemme, og videre utbygging av norsk fornybarproduksjon vil styrke denne rollen.

Påstanden om at elektrifisering av den norske bilparken vil gjøre oss til nettoimportør av elektrisitet, er også feil. Sivilingeniøren glemmer nemlig at elbiler er tre ganger så energieffektive som fossilbiler. Ifølge NVE vil fullelektrifisering av norsk bane, vei- og sjøtransport medføre et elbehov på 15 til 16 tWh. Dette tilsvarer 11 prosent av vannkraftproduksjonen vår i 2015, tilfeldigvis akkurat den samme mengden strøm vi eksporterte det året.

Publisert: