Sammen kan vi redusere utenfor­skapet i Rogaland

KRONIKK: Utdanning forebygger utenforskap og bidrar til å hjelpe næringslivet og det offentlige med kompetansen som trengs. Derfor skal Nav og fylkeskommunen fremover samarbeide enda tettere om utdanning og oppfølging.

Eiliv Fougner Janssen, opplæringssjef i Rogaland fylkekommune, og Merethe P. Haftorsen, Nav-direktør i Rogaland, går sammen i kampen mot utenforskap.
  • Merethe P. Haftorsen
    Direktør, NAV Rogaland
  • Eiliv Fougner Janssen
    Opplæringssjef, Rogaland fylkeskommune
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Over 60.000 rogalendinger lever i dag i utenforskap. Det vil si at de er helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Noen forblir i utenforskap store deler av livet, mens andre er i situasjonen midlertidig.

Det er ulike årsaker til at man havner utenfor. Vi vet at blant annet lav utdannelse, lav eller ingen arbeidserfaring, svake språkferdigheter og nedsatt funksjonsevne øker risikoen for å havne i utenforskapet. Mange av de som står utenfor ønsker å tre ut av utenforskapet, men slipper ikke inn.

Utenforskap gir følelse av ensomhet, utrygghet og mangel på muligheter som reduserer den enkeltes livskvalitet. Utenforskap rammer ikke bare enkeltindividet. Det har også store negative konsekvenser for samfunnet vårt. Høy sysselsetting er et premiss for at vi skal opprettholde velferdstjenestene våre i fremtiden.

Utdanning

Et fagbrev, nesten uavhengig av retning, gir arbeid. I fjor var offentlige og private virksomheter sin største utfordring å få tak i personer med rett kompetanse til de ledige jobbene. Nav forventer at også i år vil det være mangel på personer med fagbrev innen ulike virksomheter og bransjer.

Import av arbeidskraft fra andre EØS-land har blitt vanskeligere. Et bedre arbeidsmarked i Europa har gjort det mindre attraktivt å jobbe i Norge. Vi kan derfor ikke lenger basere oss på at arbeidsinnvandring skal dekke inn for mangelen på arbeidskraft.

Skal næringslivet i Rogaland få dekket behovet de har for flere folk, må vi ta i bruk kompetansen og egenskapene til personer som i dag står utenfor. Mange drømmer om en jobbhverdag, men har ennå ikke oppdaget den riktige arbeidsgiveren.

Det er et felles ansvar – både for Nav, Rogaland fylkeskommune, andre offentlige aktører og virksomheter i regionen – å vise fram hvilke muligheter som finnes. Riktig og forpliktende samarbeid mellom Nav, næringsliv, utdanning vil bidra til at flere får muligheten til å delta i arbeidslivet. På den måten kan virksomhetene i vår region få dekket deler av behovet de har for kompetanse.

Felles oppdrag

Nav Rogaland og Rogaland fylkeskommune har fått et felles oppdrag om å hindre frafall og øke inkluderingen i arbeidslivet gjennom at flere fullfører videregående opplæring. Dette arbeidet er vi godt i gang med, og vi får mye bra til.

I 2022 satte vi i rekord i antallet personer med utdanning som tiltak gjennom Nav. Sammenlignet med 2020 var det en økning på 75 prosent. Men potensialet er så uendelig mye større. Det finnes altfor mange som kan fylle kompetansebehovet til bedriftene, men som ikke får muligheten. Derfor er vi enige om at samarbeidet mellom oss må styrkes og videreutvikles.

Kan arbeidsgivere forplikte
seg til ansettelser, vil Nav og
fylkeskommunen stå for
opplæring og kvalifisering.

Arbeidsgivere

Vi trenger tett dialog og samarbeid med bedrifter for å lykkes. Det er mange veier til et fagbrev. Sammen med bedriftene kan fylkeskommunen og Nav skreddersy opplegg for de som står utenfor. Vi tror at bedriftene i for liten grad kjenner til hvilket oppdrag vi har og hvilke virkemidler fylkeskommunen og Nav kan ta i bruk.

I vinter går startskuddet for vårt flunkende nye samarbeid om opplæring for minoritetsspråklige voksne. Deltakerne får muligheten til å ta fagbrev i betongfaget, murerfaget eller flisleggerfaget. Opplæringen er på fire år med et såkalt vekslingsløp, som innebærer at vi har komponert et løp som veksler mellom teori og praksis ute i bedrift.

Med på laget vårt har vi opplæringskontoret, Murmesternes forening og en rekke bedrifter fra Jæren. Dette er en bransje som i lengre tid har signalisert at de sliter med å finne kvalifisert arbeidskraft. Nå får de muligheten til å rekruttere folk som har stått på sidelinja og ikke fått muligheten i arbeidslivet tidligere.

Slike samarbeid er oppskriften på å inkludere flere av de som står utenfor arbeidslivet i fellesskapet.

Les også

Solveig G. Sandelson: «Kor ille står det til med unge utanfor utdanning eller arbeid?»

Opp til bedriftene

Gjennom regionreformen fikk fylkeskommunen et regionalt ansvar for å koordinere og samordne kompetansetiltak for hele fylket. Dette er et oppdrag fylkeskommunen vil løse i tett samarbeid med blant andre Nav. Nav og fylkeskommunen har også et betydelig ansvar for å kvalifisere flyktninger for deltakelse i arbeidslivet.

Skal vi lykkes, trenger vi enda flere arbeidsgivere som vil samarbeide med oss. Kan arbeidsgivere forplikte seg til ansettelser, vil Nav og Rogaland fylkeskommune forplikte seg til opplæring og kvalifisering.

Publisert: