Hva må til for å sikre samfunnet vårt?

DEBATT: Russere i Norge arresteres for dronebruk. Heimevernet vokter olje- og gassanlegg på land. Sjøforsvaret overvåker rørledninger, oljeinstallasjoner og våre maritime interesser. Og Putin truer med bruk av atomvåpen. Krigen rykker nærmere oss.

Det handler om hvordan vi alle opptrer i debatter. Det handler om å være kritisk og unngå å spre konspiratorisk tankegods, og å motvirke hatefulle debatter, egnet for å undergrave demokrati og ytringsfrihet.
  • Are Tomasgard
    Leder, Landsrådet for Heimevernet (LO)
  • Jon Kristiansen
    Nestleder. Landsrådet for Heimevernet (NHO)
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Russlands angrep på nabolandet Ukraina, viser en grusom side av menneskeheten. Hvor store tap av menneskeliv som har vært hittil vet vi ikke -ennå. Hvor omfattende krigsforbrytelsene har vært, vet vi heller ikke – ennå. Men vi vet at krigen har kommet enda nærmere oss. Krigen er ikke langt der borte.

Putin ønsker energikrise

Vi vet det foregår en cyberkrig med mål om å skremme og destabilisere de vestlige demokratiene. Det er lenge siden slike trusler kom fra «gutterommet». Det er et stormaktsspill for å styre og manipulere sannheten. Det handler om alternative sannheter, om konspirasjonsteorier for å skape splid, om hat og uforsonlighet.

Energipolitikk er i dag forsvars- og beredskapspolitikk. Sabotasjen mot gassrørene i Østersjøen viser også at krigen kommer stadig nærmere oss. Og vi vet at Russland startet «operasjoner» mot gassforsyningen til Europa lenge før krigsutbruddet 24. februar 2022. Kreml bruker energi som våpen for å skape splid mellom folk i Europa. En utilsiktet konsekvens fra Putins side er at dette akselererer det grønne skiftet.

Russland har åpenbart hatt som mål å skape energikrise i Europa – både forrige vinter og den vinteren som kommer. Hvorfor? For å skape sosial og økonomisk uro. Prisen på energi øker, og vi har det siste året sett ekstreme energipriser på et nivå som ingen ville ha spådd for bare et drøyt år siden.

Sinne, uro og frykt i samfunnet

Energi kan brukes som et effektivt «våpen» for å skape uro og frykt. Energimangel og skyhøye energipriser følges av høye priser også på andre varer og innsatsfaktorer, som igjen fører til et mer usikkert og ustabilt arbeidsmarked. Målet er å skape harme i befolkningen, og få folk til å vende seg mot sine ledere både her i Norge og ellers i Europa.

Spørsmålene vi må stille oss, og som omsider begynner å få fotfeste også i de politiske miljøene er: Hva må til for å sikre samfunnet vårt? Det norske samfunnet må forberedes på de endringene vi står i. Verdenssamfunnet er i en situasjon vi ikke har vært i på 30 år, siden den kalde krigen. Derfor er det avgjørende viktig raskt å få på plass et kunnskapsgrunnlag for å ta gode beslutninger og gjøre riktige prioriteringer. Både den regjeringsnedsatte Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen jobber nå med å gi oss et godt kunnskapsgrunnlag. Samtidig må ikke nødvendige beredskapstiltak utsettes til etter kommisjonenes arbeid.

Vi må handle raskt. En ting kan vi slå fast allerede nå: Enten trusselen er en militær invasjon, pandemi eller naturkatastrofer som vi så ved raset i Gjerdrum, så er samarbeid og tillit mellom staten og innbyggerne det viktigste verktøyet vi har.

Debattkultur og ytringsfrihet

Det handler om hvordan vi alle opptrer i debatter. Det handler om å være kritisk og unngå å spre konspiratorisk tankegods. Og det handler om aktivt å motvirke hatefulle debatter, egnet for å undergrave demokrati og ytringsfrihet. NHO og LO er ikke alltid enige i alt. Men når vi møtes i Landsrådet for Heimevernet, er det lett for oss å legge uenighetene til side til fordel for en større og viktigere sak. Vi er en hel nasjon som står opp for våre demokratiske verdier og frihet, ikke enkeltmennesker, ikke enkeltorganisasjoner – men et helt nasjonalt fellesskap. Det finnes ikke noe sterkere avskrekking enn å vise, på en troverdig måte, at det norske folk vil stå sammen mot fremmede makter som vil ta seg til rette i vårt land.

Heimevernet finnes over alt – alltid. Og organisasjonene som utgjør Landsrådet for Heimevernet har gjennom de senere års kriser vist at de bidrar med stor støtte til Heimevernet og hele Forsvaret. Støtten vil finne sted over alt – alltid og i alle krisesituasjoner!

Vi vet det foregår en cyberkrig med mål om å skremme og destabilisere de vestlige demokratiene. Det er lenge siden slike trusler kom fra «gutterommet». Det er et stormaktsspill for å styre og manipulere sannheten. Det handler om alternative sannheter, om konspirasjonsteorier for å skape splid, om hat og uforsonlighet.
Publisert: