Hvordan skal en president bli like populær som dagens kongehus?

DEBATT: Republikanere fra Skandinavia tar til orde for at monarkiene i Norge, Sverige og Danmark bør avskaffes. De fremstiller dette som å frigjøre landene fra monarkiet. Men å frigjøre et folk må være basert på at folket ikke føler seg fri.

Tror dere en president noen gang vil oppnå en tilslutning i folket på over 80 prosent, som vårt kongehus har?
  • Toralf Finnesand
    Stavanger
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Er det tilfelle i de tre landene i Skandinavia? Representantene fra de republikanske foreningene mener det er uforståelige rester av monarki vi har. De forstår altså ikke at det er demokratier vi fremdeles har.

De skriver at kong Harald insisterer på at han og framtidige regenter skal være med i den norske lutherske kirke. Kjære republikanere: Er ikke dette nedfelt i Grunnloven? Kong Harald har vel aldri insistert?

Kongen følger Grunnloven

Og det heter ikke «være med i den norske lutherske kirke» Det heter «bekjenne seg til Den evangelisk-lutherske kirke.»

Utover en prinsipiell oppfatning av at all offentlig makt skal utgå fra folket, forteller innlegget til disse tre republikanerne egentlig veldig lite. Vi må jo anta at begrunnelsen for en så drastisk konstitusjonell endring som de ønsker, også fører til en omfattende grunnlovsendring. Mener de at forandringen vil utgjøre en betydelig forbedring for våre nasjoner og folk? Innlegget gir ingen svar, men virvler opp en god del spørsmål som jeg antar de tre republikanske representantene kan gi interessante og avklarende svar på.

Hvorfor påstår dere at folk i de skandinaviske landene må frigjøres? Fungerer ikke monarkiene? Er det stor misnøye blant folket til monarkiene i disse landene? Hva blir bedre i våre land med presidenter? Hvilke kriterier skal presidentkandidatene tilfredsstille for å kunne stille til valg? Hvordan skal presidenten velges? Hvor ofte skal vi være vitne til en politisk, polariserende valgkamp? Hvordan skal vi unngå splittelse i våre samfunn på grunn av polariserende valgkamper? Hvor stor oppslutning mener dere en president vil ha i folket?

En superpopulær president?

I dag oppnår ingen politiske partier 30 prosent oppslutning. Kan vi forvente mer for en enkel politiker? Et sannsynlig presidentvalgresultat vil være 33 prosent for, 33 prosent mot og 34 prosent som har gitt opp. Er det tilfredsstillende?

Tror dere en president noen gang vil oppnå en tilslutning i folket på over 80 prosent, som vårt kongehus har? Vil en president være like samlende som monarkene vi har i dag? Tror dere forholdene vil bli mer stabile og forutsigbare i våre land med presidenter?

Tror dere en karrierepolitiker vil ha samme sterke representative kraft som en monark? Hvilken makt skal presidenten ha? Hvordan skal maktfordelingen mellom president, statsminister og storting være? Skal vi fremdeles ha parlamentarisme? Ønsker dere en endring bare for endringens skyld?

Og det siste jeg lurer på, hvem ser dere for dere skal hilse barnetoget fra slottsbalkongen 17. mai?

Publisert: