• «I de nedlagte havneområdene i sentrale København bygges det rekkehus som har bymessig tetthet, men med egen hage og et rommelig boareal», skriver Henrik Lundberg. Her fra Havnevigen ved Islands Brygge i København. Vandkunsten

Fortetting er ikke ensbetydende med blokker

DEBATT: Politikerne i Sandnes er bekymret for at fortetting vil bety at alle må bo i trange blokkleiligheter. Det er det ingen grunn til. Kanskje kan fortettingen i tillegg gi byen noen nye kvaliteter.