• «Dagens karaktersystem legger opp til utenforskap. Å diskutere anonym retting av prøver i et foreldet snevert karaktersystem, hører fortiden til», skriver Ingvill Hovlund . Scanpix, illustrasjonsbilde

Anonym retting er steinalderpedagogikk

DEBATT: I lys av Høyre og Frp’s utspill i Aftenbladet omkring anonym retting i skolen, er det betimelig å stille spørsmål ved hele karaktersystemet på ungdomsskolen. Kan vi tenke helt annerledes her?