• «Ideen om at det er flaks som har brakt oss dit vi er i dag, er det særlig høyrekreftene som markedsfører», skriver Idar Martin Herland. Privat

Norges velstand er ikke flaks

DEBATT: Er Norge et lykkeland, tuftet på flaks og tilfeldigheter?