• «Johnny Emanuelsen synes å mene at alle på SKPs medlemslister fortjener heder på lik linje med de aktive krigskommunistene. De var nok hederlige, men motstandsfolk var de ikke», skriver Jan Gjerde. Her Arthur Emanuelsen, som var medlem av Tjemslandgruppa. Han ble skutt i Trandumskogen i mai 1944. Stavangeren, privat

Heder og fortielse i Stavanger kommunistiske parti

DEBATT: Johnny Emanuelsen er i et innlegg i Aftenbladet 28.11. lei seg fordi jeg kritiserer offentliggjøringen av NKPs medlemslister i Stavanger fra perioden 1940–1950.