• «Mens Høyre og Fremskrittspartiet sier ja til alle søknader om å etablere privatskole i byen, uansett hvor tynne og dårlige disse er, holder vi i Arbeiderpartiet fast på at Stavanger-skolen skal være en fellesarena for barn og unge», skriver Ole Kallelid. Her fra Våland skole. Anders Fehn

Slå ring om fellesskolen i Stavanger

DEBATT: Den skolepolitikken som nå føres i kommunen, er et godt eksempel på at Stavanger trenger en endring i den politiske ledelsen.