Slå ring om fellesskolen i Stavanger

DEBATT: Den skolepolitikken som nå føres i kommunen, er et godt eksempel på at Stavanger trenger en endring i den politiske ledelsen.

Publisert: Publisert:

«Mens Høyre og Fremskrittspartiet sier ja til alle søknader om å etablere privatskole i byen, uansett hvor tynne og dårlige disse er, holder vi i Arbeiderpartiet fast på at Stavanger-skolen skal være en fellesarena for barn og unge», skriver Ole Kallelid. Her fra Våland skole. Foto: Anders Fehn

Debattinnlegg

 • Ole Kallelid
  Bystyrerepesentant for Stavanger Arbeiderparti
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Det er nå snart bare ni måneder til Stavangers innbyggere skal gå til valgurnene for å velge det som blir den nye kommunens første kommunestyre. Da skal det avgjøres hvem som skal lede det nye stor-Stavanger de neste årene. Kommer Høyre fortsatt til å være i posisjon, eller vil det omsider et bli et maktskifte i byen vår, som til forskjell fra alle andre større norske byer ledes av Høyre og deres samarbeidspartnere?

Ønsker markant forandring

Det har fra flere hold kommet spørsmål om hva det vil bety for Stavanger dersom Arbeiderpartiet kommer til å overta ledelsen i 2020, og Kari Nessa Nordtun blir ordfører. Ett av de områdene hvor det vil bli en markant forandring, er skolepolitikken. Derav denne redegjørelsen, som ikke vil inneholde noen overraskelser for de som har fulgt utviklingen i kommunen på dette området de siste årene.

Samtlige lokalpolitikere i Stavanger, enten de representerer Høyre, Arbeiderpartiet eller et annet parti, ønsker selvsagt det beste for kommunen vår. Dette gjelder også innen den politikken som føres på skoleområdet. Oppfatningen av hva som er et godt samfunn, og synet på hvilke virkemidler som bør tas i bruk for å komme dit, er imidlertid svært ulik.

For hver krone som går til en privatskole, går det en krone ut av Stavanger-skolen.

Ensretting og segregering

Den skolepolitikken som nå føres i kommunen, er et godt eksempel på at Stavanger trenger en endring i den politiske ledelsen. Mens Høyre og Fremskrittspartiet sier ja til alle søknader om å etablere privatskole i byen, uansett hvor tynne og dårlige disse er, holder vi i Arbeiderpartiet fast på at Stavanger-skolen skal være en fellesarena for barn og unge. Vi mener at skolen skal være et møtested for alle barn og unge som bor i kommunen, uavhengig av livssyn, sosial bakgrunn og tykkelsen på foreldrenes lommebok.

Stavanger Arbeiderparti vil derfor sette en stopper for den utviklingen vi har sett i kommunen de siste årene, der det har vært en urovekkende økning i tallet på privatskoleplasser. Vi hører at høyresiden argumenter for private skoler med at dette vil gi økt valgfrihet og mangfold. Resultatet er dessverre det stikk motsatte. Privatskoler fører til ensretting, segregering og mindre kontakt på tvers av sosiale skiller.

Les også

Bruk pengar på skulen klokt

Les også

Vi treng fleire lærarar i skulen

Langvarig og målrettet kamp

Den norske fellesskolen er er et resultat av en langvarig og målrettet kamp helt fra 1800-tallet, som Arbeiderpartiet ikke var alene om å føre. Det første steget i rett retning var at barn og unge fra ulike sosiale lag begynte å dele skolegård. Etter hvert ble de også samlet i samme klasse. Med det ble også klasserommet felles. Denne utviklingen ønsker Arbeiderpartiet å videreføre, for det er vel fortsatt slik at det å gå i samme klasse og på samme skole skaper samhørighet?

Dette angår ikke bare elevene, men også foreldre, som deltar på arrangement i skolens regi, og som engasjerer seg i skole-hjem-samarbeid. Etter skoletid er det i de samme lokalene en rekke tilbud barn og unge som også inkluderer foreldre, som eksempelvis idrettsaktiviteter og skolekorps. Skolen er derfor også for de voksne en viktig møtearena i bydelen. Alle som har hatt barn i skolen, har vel her truffet andre foreldre med en helt annen bakgrunn enn dem selv, og som de ikke ville ha blitt kjent med hvis det ikke var for aktiviteter i skolelokalene?

Den skolepolitikken som føres i kommunen nå, bidrar dessverre til å reversere den prosessen som den norske fellesskolen har bidratt til. Resultatet er at skolen i Stavanger, som både elever, lærere, foreldre, skoleledere og skoleeiere er svært fornøyde med, tappes for fellesskapets midler. Uansett hvordan de som taler privatskolenes ser på det, er det et faktum at pengene følger elevene. For hver krone som går til en privatskole, går det en krone ut av Stavanger-skolen.

Uheldig utvikling

Vi i Arbeiderpartiet synes dette er en svært uheldig utvikling. I september neste år innbys alle innbyggere i kommunen til å gi uttrykk for sin mening om hvordan byen skal styres de neste årene. Med den skolepolitikken som har blitt ført i Stavanger de siste årene, er det god grunn til å håpe på et maktskifte.

Publisert:

Les også

 1. Hernes-frieri blir blankt avvist

Mest lest akkurat nå

 1. Flere tidligere toppolitikere kjemper om samme lederjobb i Stavanger

 2. Vsg-elever kan få utsatt skoledag for å unngå rush på kollektivtrafikken

 3. To til sykehus etter trafikkulykke på Buevegen

 4. Tre statsråder informerer om skolestart

 5. Anders Opedal er rett mann til jobben som konsernsjef, men neste gang må Equinor-styret finne en kvinne

 6. Blir stengt helt fram til jul

 1. Debatt
 2. Skole og utdanning
 3. Skolepolitikk