Konkurranseutsetting er feil medisin

DEBATT: Sandnes Høyres forslag om å konkurranseutsette kommunale tjenester gir grunn til bekymring.

«Når kommunens motiv for å konkurranseutsette er å spare penger – og den private aktørens motiv er å tjene penger – da trenger man ikke være spesielt økonomiutdannet for å skjønne hvem som må betale prisen for at begge parters ønsker skal bli oppfylt», skriver Nina Horpestad.

Debattinnlegg

  • Nina Horpestad
    Nina Horpestad
    Fylkesleder, Norsk Sykepleierforbund, Rogaland
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Flere kommuner opplever at en presset kommuneøkonomi utfordrer dem til nye initiativ og nye løsninger. I forrige uke la Rådmannen i Sandnes frem sitt forslag til handlingsplan og budsjett.

Store utfordringer

Det er ikke tvil om at Sandnes kommune har store utfordringer inn i fremtiden. Høyre er kanskje det partiet som i størst grad fortsatt tror at konkurranseutsetting av offentlige tjenester innebærer samme
kvalitet til lavere kostnad – og det uten at det går ut over de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Nå foreslår de å løse fremtidige utfordringer blant annet ved å konkurranseutsette kommunale tjenester.

I skrivende stund er jeg fylkesleder for en organisasjon som er i streik med den arbeidsgiverorganisasjonen som har flertallet av bedriftene som har vunnet anbud på offentlige tjenester hva gjelder kommunale helsetjenester. Vår motpart, NHO Service og Handel, er ikke villig til
å imøtekomme våre krav om at sykepleiere som jobber i et konkurranseutsatt sykehjem skal ha samme minstelønn som sykepleierne ansatt i kommunene – altså det laveste det er adgang til å
lønne en sykepleier i en norsk kommune.

Les også

Eldrebølgen er Sandnes’ største utfordring

Les også

Fødslar i farta

For oss i Norsk Sykepleierforbund er det like selvsagt som for Høyre at når en privat aktør ønsker å drive helsetjenester som i dag er offentlige, så er det for å tjene penger. Når kommunens motiv for å konkurranseutsette er å spare penger – og den private aktørens motiv er å tjene penger – da trenger man ikke være spesielt økonomiutdannet for å skjønne hvem som må betale prisen for at begge parters ønsker skal bli oppfylt.

Det er ikke sagt hvilke tjenester som skal konkurranseutsettes, men når vi er kjent med at mellom 75-80 prosent av midlene til sektoren er bundet opp i lønn og sosiale utgifter til ansatte, så er det ikke
unaturlig at vi blir bekymret. Skal kommunen spare og den private aktøren tjene, må det nødvendigvis gå ut over enten de ansattes lønns- og arbeidsvilkår eller kvaliteten og omfanget av tjenestetilbudet.

Beholde kompetanse

Det er viktig for Norsk Sykepleierforbund at pasienter som har behov for behandling, pleie og omsorg blir møtt med den kompetansen de har behov for, noe som inkluderer faglig dyktige og erfarne
sykepleiere. Det betyr at også virksomheter som er tilknyttet NHO må gi sine sykepleiere minst like gode vilkår som kommunen om de skal kunne rekruttere og beholde påkrevd kompetanse. Da er det
skremmende å se at NHO altså er villig til å kaste sine medlemsvirksomheter ut i konflikt for å slippe å tilby like vilkår.

Med dette bakteppet gir Sandnes Høyres forslag om å konkurranseutsette kommunale tjenester grunn til bekymring. Innenfor helse- og omsorg kan dette medføre sykepleierne skygger banen, og at tjenestene som utføres ikke lenger er i samsvar med Helsepersonell-loven og kvalitetsforskriftens grenser for hva som er faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp. Og det er som kjent kommunens ansvar å sikre at tilbudet som gis til innbyggerne, er i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

For mange bivirkninger

Jeg ber Sandnes Høyre, og andre partier i Sandnes og øvrige kommuner i fylket, om å sette seg inn i hvordan NHO møter sine medarbeidere og en forhandlingsmotpart som bare ber om den laveste lønn en kommune har adgang til å lønne en sykepleier. Når det er gjort, forventer jeg at kloke folkevalgte tenker innbyggernes beste og legger vekk sitt forslag om å vurdere konkurranseutsetting som
medisin mot stram kommuneøkonomi – til det har den for mange bivirkninger.

Publisert: