• I januar inviterte flertallspartiene i Stavanger til presentasjon av Storhaugløftet, der kamp mot barnefattigdom i står sentralt. Fra venstre: Christian Wedler (Frp), ordfører Christine Sagen Helgø (H), Inge Takle Mæstad (KrF), Bjarne Kvadsheim (Sp), John Peter Hernes (H) og Per A. Thorbjørnsen (V). Pål Christensen

Vår kamp mot barnefattigdom fortsetter

DEBATT: Flertallspartiene har et stort hjerte for byens innbyggere, spesielt for de som sitter nederst ved bordet, og vi vet at det å ta et sosialt ansvar er viktig i en velfungerende by.