Vår kamp mot barnefattigdom fortsetter

DEBATT: Flertallspartiene har et stort hjerte for byens innbyggere, spesielt for de som sitter nederst ved bordet, og vi vet at det å ta et sosialt ansvar er viktig i en velfungerende by.

I januar inviterte flertallspartiene i Stavanger til presentasjon av Storhaugløftet, der kamp mot barnefattigdom i står sentralt. Fra venstre: Christian Wedler (Frp), ordfører Christine Sagen Helgø (H), Inge Takle Mæstad (KrF), Bjarne Kvadsheim (Sp), John Peter Hernes (H) og Per A. Thorbjørnsen (V).

Debattinnlegg

  • Erlend Jordal
    Erlend Jordal
    Medlem av Stavanger bystyre og levekårsstyret (H)
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Stavanger Høyre og flertallspartiene tar aldri lett på vårt sosiale ansvar, og vi jobber både bredt og med mer målrettede tiltak for å hjelpe familier som er fattige. For det er i disse familiene vi finner barnefattigdommen. Vi vil hjelpe uten å stigmatisere, men vet samtidig at det kun finnes ett svar for å løfte barna og foreldrene deres ut av fattigdom – og det er arbeid og arbeidsinntekt.

Våre sosiale tiltak kan kun kompensere for fattigdom, og gjøre livene deres rikere og enklere. Samtidig som det gir opplevelser og mestring for de barna det gjelder, gjennom gratis aktiviteter og subsidiert deltagelse. Og det skal vi gjøre mer av!

Det er også slik at bostedsløsheten nesten er fjernet i Stavanger kommune.

Noen positive trender for sosialt arbeid

I Stavanger kommune peker heldigvis mye i riktig retning. Det er faktisk et lavere antall barn som vokser opp i fattige familier enn andre storbykommuner i forhold til innbyggertall.

Vi har et lavere antall innbyggere på sosialhjelp enn andre storbykommuner, det er positivt.

Samtidig er det altså et lavere antall innbyggere på uføretrygd enn i de andre storbykommunene i Norge. Det er også slik at bostedsløsheten nesten er fjernet i Stavanger kommune. Nedgangen i tallet på bostedsløse er redusert med 184 personer og 62 prosent fra 2012. Selv med en positiv utvikling setter vi nå inn nye tiltak som «Housing First» som gir de støtte, hjelp og utvikler bo-evnen deres.

Felles er at mye av det som settes i gang, er gratis.

Tiltaksplan mot barnefattigdom og folkehelse

Kampen mot barnefattigdom utkjempes hver dag over hele byen med et spesielt fokus mot noen grupper og områder. Vi har en egen tiltaksplan mot barnefattigdom med 18 konkrete punkter. Disse har blitt satt i verk og bidrar til at barn som vokser opp i fattigdom får et rikere, mer aktivt og sosialt liv gjennom barndommen.

I tillegg støtter vi hele 60 forskjellige folkehelsetiltak som har fått 40 millioner de siste åtte årene, for å drive arbeid, på tvers av alle sektorer og grupper for at flere skal oppleve inkludering, mestring og deltagelse. Mange av disse tiltakene er rettet mot barn og unge. Felles er at mye av det som settes i gang, er gratis.

Områdesatsing på Storhaug

Vi har også et spesielt fokus på Storhaug og den omfattende områdesatsingen vi legger inn her. Vi skal løfte levekårene til de som bor i de levekårssonene som har størst utfordringer. Jeg har jobbet målrettet for å få dette på plass og nå er staten med! Det betyr at vi kan virkelig gjøre en stor forskjell gjennom de neste syv årene, med en satsing på over 100 millioner kroner.

Les også

Flertallspartiene lover løft på Storhaug

Frilager og Fiks Ferrige Ferie blir bedre

Det er også nettopp vedtatt en ny ordning med Frilager – som vil virkelig gir et løft til de som trenger det mest. Her jobber altså idrettslag og frivillighet sammen med kommunen for at tusenvis av barn og unge kan låne utstyr og materiell til aktiviteter. Dette gjelder også for skoler og barnehager. Det vil åpne nye store muligheter for mer aktivitet. For alle!

Det er også gjort en viktig prioritering for at alle de ungene som ikke har foreldre som kan ta de med på ferie får en mulighet til det. I budsjettet for 2018–2021 er det lagt inn driftsmidler til 200 friplasser hos Fiks Ferrige Ferie, slik at disse ikke lenger vil avhenge av tilskuddsmidler fra staten. Og en vil redusere prisen for dette tilbudet ved neste budsjettbehandling, slik at enda flere barn kan få delta.

Det er også kommet et forslag fra undertegnede om å orientere foreldre bedre om muligheten for å få lavere betalingssats i barnehagene, fordi staten har satt av mye penger slik at de med ingen eller lave inntekter kan få gratis plasser i barnehagen.

Arbeidsledigheten er på vei ned nå, og det håper vi vil gi oss positive tall i årene fremover med færre barn som vokser opp i fattige familier.

Hvorfor er det flere fattige barn?

Men hvorfor er det blitt flere fattige familier i Stavanger? Ettersom du nettopp har lest om en drøss med tiltak som vi gjør for å motvirke fattigdommen som barn vokser opp i. Først og fremst skyldes det den store flyktningbølgen som kom i 2015. Mange familier med foreldre som gjerne ikke hadde utdanning og språk, sitter dermed i en situasjon hvor de ennå ikke er kommet ut i jobb og dermed har en vanskelig økonomisk situasjon.

Den andre store endringen er bølgen med arbeidsledighet som rammet etter det voldsomme oljeprisfallet i 2014. Dermed har flere familier havnet under de grensene som finnes for når en regnes som fattig. Arbeidsledigheten er på vei ned nå, og det håper vi vil gi oss positive tall i årene fremover med færre barn som vokser opp i fattige familier.

Vi trenger flere gode ideer og innspill.

Vi tar sosialt ansvar

Men, det er imidlertid ingen grunn til å ta foten av gasspedalen når det kommer til gode tiltak. Har du noen gode ideer som kan hjelpe oss med å treffe de mest utsatte gruppene så ta kontakt! Vi trenger flere gode ideer og innspill til dette arbeidet – fordi vi vet at vi ikke er i mål. Og hvis du nå har lest dette og tenker – jeg kan gjøre noe! Da kan du melde deg hos våre frivilligsentraler. De har hundrevis av måter du kan hjelpe fattige familier og utsatte unge.

Flertallspartiene har et stort hjerte for byens innbyggere, og spesielt for de som sitter nederst ved bordet, og vi vet at det å ta et sosialt ansvar er viktig i en velfungerende by. Derfor kan jeg slå fast at vår kamp mot barnefattigdom fortsetter!

Publisert: