• «KrF mener at flere tiltak må iverksettes for å beskytte kvinner og jenter mot seksuelle overgrep og trakassering», skriver Anne Kristin Bruns. Shutterstock

Stå opp og stå sammen, kvinner skal respekteres!

DEBATT: KrF etterlyser handling for å bekjempe vold og overgrep mot kvinner. Vold mot kvinner og voldtekt er et alvorlig helseproblem.