• «Jeg oppfordrer alle som deltar i dagens kvalitetssikrings- og trepartssamarbeid om å ta dødsulykken på COSL Innovator på alvor. Still de virkelig kritiske spørsmålene når endringer ikke virker gjennomtenkt og logisk fornuftig», skriver Rolf Wiborg. Fredrik Refvem

Noen «designendringer» bør ikke godkjennes

DEBATT: I dødsulykken på COSL Innovator omkom en person og to ble skadet. En bølge, mye større enn de «vanlige», traff boligkvarteret på boreplattformen COSL Innovator som lå på Trollfeltet.