Feil at Rogfast vil gi et stort felles bo- og arbeidsmarked

KRONIKK: Nei, Rogfast vil ikke føre til et integrert bo- og arbeidsmarked på Haugalandet og Nord-Jæren.

Under 1 prosent av rogalendinger ville ha Rogfast som arbeidsveg, gitt at det kunne skje uten bompenger. Med bompenger, som er anslått å bli på 300 kr pr. passering, vil tallet bli enda lavere, argumenterer Svein Haugberg, som i 30 år har arbeidet med demografi, samfunns-, regionaløkonomiske, ringvirknings- og arbeidsmarkedsanalyser.

Debattinnlegg

 • Sven Haugberg
  Sven Haugberg
  Siviløkonom og analytiker
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Næringsforeningen i Stavanger-regionen hevder at Rogaland vil kunne sammenlignes med Oslo-regionen som en integrert bo- og arbeidsregion. Men Oslo er med sine mange arbeidsplasser en megamagnet fra distriktene rundt og inn til det sentrale. En sammenligning med aksen Nord-Jæren–Haugalandet halter. Kvitsøy, Arsvågen eller Gismarvik i Tysvær kan vanskelig sammenstilles med Oslo sentrum som magnet for arbeidsplasser.

Flere næringslivsledere, lokalpolitikere og organsiasjoner hevder også at med Rogfast vil Stavanger og Haugesund bli så nær knyttet til hverandre at det vil være naturlig å pendle i stort omfang; at de to byregionene vil smelte sammen til en stor integrert bo- og arbeidsmarkedsregion: Når Rogfast står ferdig, vil fylket være det største felles bo- og arbeidsmarkedet i Norge etter Oslo-regionen, med over 400.000 innbyggere.

Les også

Vil beholde 110 km/t i Rogfast: - Kan ikke spare oss til fant

Samfunnsøkonomien

Det hevdes også at Rogfast er samfunnsøkonomisk lønnsomt, og at det er brukt anerkjente modeller til å regne ut dette.

Ja, det stemmer at det er brukt anerkjente modeller, men vi som bruker slike modeller, vet at resultatene er avhengig av korrekte og innbyrdes konsistente inndata.

De viktigste inndataene i Rogfast er anleggskostnader og årlige driftskostnader, verdien av innspart reisetid – og ikke minst, omfanget av trafikk. Spørsmålet er om den framtidige trafikken gjennom Rogfast vil bli så høy at den samlede nytten vil overstige de samlede kostnader.

I planprogrammet for Rogfast ble tre mål fastsatt:

 • Bidra til å utvikle E39 til en viktig sambindingsveg for Vestlandet som en del av den nasjonale transportkorridoren langs Vestlandskysten.
 • Bidra til å utvikle et sammenhengende godstransportsystem med tilførsel mot de sentrale havnene og andre knutepunkter langs Vestlandskysten.
 • Utvikle et felles bo- og arbeidsmarked for Nord-Jæren og Haugalandet.

Det heter videre at måloppnåelsen er vurdert til å være høy spesielt for første og siste punkt.

Det er ingen eksakt definisjon av hva et felles bo- og arbeidsmarked er. SSB har ved jevne mellomrom definert ABS-regioner ved å dele inn Norge i ca. 160 ABS-regioner – sist per 2013. ABS-regioner tar utgangspunkt i senterstrukturer. Det kanskje viktigste kriteriet for slike regioner er at det må være betydelig større integrasjon internt i region enn mellom regioner, at pendlingsomfang internt i regionen er viktig – begge veier. Likeså må det være stor grad av felles marked for handel og service.

Les også

Alexander Rügert-Raustein (MDG): «Tala som torpederer Rogfast»

Les også

Roald Kvamme: «Draumen om ferjefri E39 er blitt eit økonomisk mareritt»

Svært få vil pendle gjennom Rogfast

Tall for 2018 viser f.eks. at av ca. 180.000 arbeidstakere i Stavanger/Sandnes-regionen ble kun 600 kategorisert som pendlere til Haugalandet. Det utgjør 0,3 prosent av de arbeidsaktive. Det må en mangedobbel vekst i pendlingen nordover for at det skal nærme seg «felles arbeidsmarked». Da må økte reisekostnader (bompenger) oppveies av forkorting av reisetid.

Er det grunn til å forvente at det vil bli stort pendlingsomfang med Rogfast? Hva har vi av relevant informasjon om arbeidsreiser for rogalendingen?

I Rogaland var det (2017) om lag 220.000 arbeidsaktive. Om en måler arbeidsreise som tiden det ville ta med egen bil langs offentlig veg basert på lovlig fart finner vi:

 • Ca. 197.000 (89 prosent) har mindre enn 30 minutter.
 • Ca. 205.000 (93 prosent) har mindre enn 45 minutter.
 • Ca. 208.000 (95 prosent) har under 60 minutter.

Med andre ord har kun 5 prosent lengre avstand mellom hjem og registrert arbeidssted. Statistikken viser at de fleste av disse åpenbart er ukependlere o.l.

Med Rogfast vil vi fra Stavanger nå industriområdet Gismarvik i Tysvær på 45 minutter. Fra Haugesund vil vi på 45 minutter kunne kjøre ned i Rogfast og komme nesten til avkjøringen til Kvitsøy.

Kunnskap om dagens pendling kan brukes til å estimere omfanget av pendling mellom Nord-Jæren og Haugesund. Om halvparten av alle pendlende siddiser pendler sørover, og den andre halvparten nordover gjennom Rogfast, vil det bety at høyst mellom 0,5 og 1 prosent av de yrkesaktive som bor i Stavanger kan tenkes å pendle til Kopervik, og 0,4 prosent til Haugesund. Dette er avhengig av at det ikke er nevneverdig bompenger eller andre kostnader knyttet til reisene.

Tilsvarende den andre veien: De yrkesaktive i Haugesund må reise mer enn 60 minutter for å nå over til Randaberg gjennom Rogfast. Så langt er det under 1 prosent av rogalendingene som gjennomsnittlig vil ha dette som sin arbeidsreise, forutsatt ingen bompenger. Det er liten grunn til å forvente betydelig vekst i pendling som følge av Rogfast.

Arbeidsreiser er tenkt å utgjøre en viktig del av finansieringen av Rogfast, totalt skal vel 13 milliarder kr hentes inn som bompenger (se side 6). Men selv uten bompenger vil Rogfast ikke bidra til særlig pendling over Boknafjorden. Med bompenger vil sannsynligheten for slik pendling bli enda mindre.

Foreløpig er det nevnt om lag 300 kr i bompenger. For en som pendler med egen bil, og tar hjemmekontor hver fredag, vil det bety rundt 2500 pr. uke. Mer bruk av hjemmekontor vil øke mulighetene for å bo i Haugesund og være ansatt i en bedrift på Nord-Jæren, men det vil ikke bidra til trafikk i Rogfast.

Les også

Sandnes-selskap vil ha ansatte i permanent hjemmekontor

Les også

Harald Birkevold: «Endelig alene!»

Urealistisk

Næringsforeningen i Stavanger-regionen bommer når den hevder at Rogaland vil kunne sammenlignes med Oslo-regionen som en integrert bo- og arbeidsregion. Den glemmer at Oslo er sentrum for et stort omland, med innpendling fra vest (Asker, Bærum og Drammen), fra sør (Follo og Moss) og fra nord (Lørenskog, Lillestrøm og Romerike). Oslo er med sine mange arbeidsplasser en magnet fra distriktene rundt og inn til det sentrale.

Kvitsøy, Arsvågen eller Gismarvik kan ikke sammenstilles med Oslo, dermed er muligheten til å nå målet om et integrert arbeidsmarked ikke til stede.

Les også

 1. Frp-forslag falt til jorden – ingen framdrift for Rogfast

 2. Samferdselsministeren vil holde igjen Rogfast

 3. Ny fartshump for Rogfast

 4. Vegvesenet rydder Rogfast-problem ut av veien

 5. Konkurranse fra privat ferjedrift kan true Rogfast

 6. – Ferjekonkurransen med Rogfast kan fjernes

Publisert:
 1. Rogfast
 2. Pendling
 3. Næringsliv
 4. Arbeidsliv
 5. E39

Mest lest akkurat nå

 1. Flere pasienter utviklet spredning av kreft mens de deltok i norsk kreftstudie. – Vi er veldig lei oss

 2. Her sto det en hytte. Så forsvant landskapet rundt, bit for bit. Nå får eieren ikke bygge den opp igjen

 3. Mikal Stømne (24) gikk ned 84 kilo på egen hånd. Fem grep ble avgjørende.

 4. Mange hoster. Slik finner du lettere ut hvilket luftveisvirus du er smittet av

 5. To tenåringer og den enes stefar tiltalt for grov kroppsskade

 6. Berntsen skryter av tidligere vikingelev: - Jostein er en flott kaptein