Ingen skal grue seg til skolestart

DEBATT: Vi vil styrke de økonomiske rammene til Stavanger-skolen og i størst mulig grad la hver enkelt skole avgjøre hvordan ressursene bør disponeres.

«Uansett om du er elev eller forelder, skal du aldri trenge å grue deg til skolestart. Derfor er skolen Venstres viktigste valgkampsak», skriver Jan Erik Søndeland og Mette Vabø i Venstre.
  • Jan Erik Søndeland
    Ordførerkandidat, Stavanger Venstre
  • Mette Vabø
    2. kandidat, Stavanger Venstre
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Denne uken startet tusenvis av barn og unge i Stavanger på et nytt skoleår. Noen har sin første skoledag. Noen starter på en helt ny skole. Andre har rykket opp et trinn, og er spente på hvordan neste skoleår vil bli. Blir fagene vanskelige? Får jeg nye venner? Vil de andre være greie med meg? Får jeg en god lærer som forstår meg?

Knallgod skole

Denne spenningen er en naturlig del av starten på skoleåret, og på denne tiden kan det gjerne føles litt ekstra i magen hos både elever, foreldre og lærere. Som politikere er vi stolte av å kunne ønske velkommen våre yngste til en knallgod skole i Stavanger. De aller fleste elevene trives, opplever mestring og gjør det godt faglig hos oss.
Samtidig vil noen oppleve utfordringer. Med læringen, det sosiale samspillet med andre elever, eller vanskeligheter hjemme som gjør skolehverdagen tøffere. Noen elever strever med å henge med i fagene, noen opplever psykiske utfordringer og noen blir utsatt for mobbing.

Les også

Dette er barnets vanligste bekymringer ved skolestart. Slik snakker dere om dem.

Venstre vil derfor gjøre mer for skolen. Vi vil at alle barn, uansett hvor i kommunen de bor, hvilken situasjon de befinner seg i, eller hvilket faglig utgangspunkt de måtte ha, skal gis den beste mulige oppfølging. Derfor er skolen Venstres viktigste prioritering for den kommende kommunevalgperioden.

Vi vil styrke de økonomiske rammene til Stavanger-skolen og i størst mulig grad la hver enkelt skole avgjøre hvordan ressursene bør disponeres. På noen skoler vil det være behov for flere lærere på de laveste skoletrinnene, på andre skoler vil det trengs flere spesialpedagoger. Andre skoler igjen vil ha behov for flere miljøteraupeter og miljøarbeidere for å styrke det sosiale fellesskapet og skape et enda sterkere team rundt hver enkelt elev. Venstre vil være Stavanger-skolens beste støttespiller og derfor kjempe for at skolene skal få de beste økonomiske og politiske rammevilkår.

Psykiske helsearbeidet løftes

Samtidig er vi tydelige på at det skal gjennomføres et løft for det psykiske helsearbeidet. Derfor vil Venstre øremerke noen av bevilgningene til å ansette skolepsykologer og flere helsesykepleierne. Stavanger skal være ledende i arbeidet med forebyggende psykisk helsearbeid, og der er skolen en viktig arena hvor vi må lykkes.
Venstre mener at faglig sterke lærere er en av de viktigste suksesskriteriene for at våre barn skal lykkes i skolen. Derfor har vi etter vi i 2013 fikk innflytelse på den nasjonale skolepolitikken gjort lærerutdanningen til en masterutdanning, oppnådd historiske søkertall til læreryrket og gjennomført et historisk løft for tilbudet av videre- og etterutdanning for de lærerne som allerede er i skolen.

Aldri trenge å grue deg

Å investere i skolen, er å investere i barna våre. Det er å investere i en god fremtid for Stavanger. Uansett om du er elev eller forelder, skal du aldri trenge å grue deg til skolestart. Derfor er skolen Venstres viktigste valgkampsak. Lykke til med skoleåret og godt valg.

Publisert: