• «Klimakrisen kan ikke overlates til markedskreftene», skriver Marianne Chesak. Her fra vindparken Hywind Scotland, som ligger i Nordsjøen øst for Peterhead i Skottland og består av fem flytende havvindmøller. Jon Ingemundsen

Gjør for havvind det samme som ble gjort for oljå

DEBATT: Skal markedet overlates mer eller mindre til seg selv – eller skal staten ha en aktiv rolle? Det var spørsmålet for oljå – og det er spørsmålet for framtidens havvindkraft og fornybar energi. Jeg mener klimakrisen tvinger fram en sterkere stat.