• Marcus Tullius Cicero

Det offentlege ordskiftet - korleis blir me høyrde?

GJESTEKOMMENTAR: I desse dagar bles det ein heftig bompengestrid over landet vårt. Samtidig er det tydelegvis behov for ei bevisstgjering om korleis me alle bør oppføre oss gjennom det vi seier og gjer i ein samfunnsdebatt.