• Nye SUS under bygging på Ullandhaug. Rogalands fylkesordfører og Stavangers ordfører mener det bør være et godt kreftkirurgitilbud på det nye sjukehuset. Pål Christensen

Sentralisering er svaret – hva var spørsmålet?

KREFTKIRURGI: Gjennom flere oppslag i Stavanger Aftenblad er vi blitt gjort kjent med planene om å fjerne tilbudet om kreftkirurgi for lever og bukspyttkjertel (pankreas) fra Stavanger Universitetssjukehus (SUS) til fordel for Haukeland Universitetssjukehus.