Sentralisering er svaret – hva var spørsmålet?

KREFTKIRURGI: Gjennom flere oppslag i Stavanger Aftenblad er vi blitt gjort kjent med planene om å fjerne tilbudet om kreftkirurgi for lever og bukspyttkjertel (pankreas) fra Stavanger Universitetssjukehus (SUS) til fordel for Haukeland Universitetssjukehus.

Nye SUS under bygging på Ullandhaug. Rogalands fylkesordfører og Stavangers ordfører mener det bør være et godt kreftkirurgitilbud på det nye sjukehuset.
 • Solveig Ege Tengesdal
  Fylkesordførar (KrF)
 • Christine Sagen Helgø
  Ordfører i Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Innstillingen fra et ekspertutvalg omfatter også en tilsvarende sentralisering av oppgaver fra sykehusene i Haugesund og Førde.

Forslagene til endring begrunnes i oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet som igjen baserer seg på føringer i rapporten «Kreftkirurgi i Norge».

Les også

Ekspert­utvalg vil flytte kreft­opera­sjoner fra Stavanger til Bergen

Les også

Styret i Helse Vest splittet om sentralisering av kreftkirurgi

Les også

Høie om krefttilbud til Bergen: - Ingen tall som begrunner flytting

I saken som ble lagt fram for styret i Helse Vest i juni blir det vist til at det basert på volumkrav og andre faglige forutsetninger så oppfyller Helse Bergen i praksis alle. Helse Stavanger fyller på sin side ikke alle krav innen noen kreftformer, mens Helse Fonna og Helse Førde har utfordringer med hensyn til volumkrav og faglige forutsetninger på ytterligere flere områder.

Vi stiller oss svært kritisk til om det blir volumkravet som avgjør den endelige styrebeslutningen i Helse Vest. Både på grunnlag av dokumentert operasjonsvolum, fagmiljøer og kvalitet er det hensiktsmessig og av stor betydning for pasientene i Rogaland at tilbudet om kreftkirurgi for lever og pankreas fortsetter.

Vi stiller oss også bak den innsikt og de vurderinger som kommer til uttrykk fra Helse Stavanger som peker på at det forventede behovet for lever- og pankreaskirurgi i regionen vil øke de neste årene. En sentralisering av tilbudet vil ikke uten videre tilsi bedre kvalitet på diagnostikk og behandling, men tvert imot medføre utfordringer med tanke på å fremskaffe nok spesialister innen såkalt gastroenterologisk kirurgi, og dermed akuttkirurgi, for de fremtidige behov i hele helseforetaksregionen.

Det er også viktig å påpeke at (foretaks)regionene er forskjellige. Helse Vest er i en gunstig situasjon med flere gode fagmiljøer. Geografiske og demografiske forhold og sykehusstruktur er ikke nødvendigvis sammenlignbar med andre helseregioner og det bør ikke være et argument for nedleggelse av pankreaskirurgi ved Helse Stavanger at det bare er ett senter for dette i andre helseforetaksregioner. Det må være den dokumenterte kvaliteten i tilbudet til befolkningen som avgjør.

Vi ser fram til fortsatt dialog med styret om denne viktige saken fram mot realitetsbehandling i styremøtet i september og gjentar gjerne flere argumenter for å beholde tilbudet i Stavanger framfor å flytte det til Bergen:

 • Stavanger har et solid faglig miljø på dette feltet, bygd opp gjennom de siste 15-20 årene
 • Det er viktig for hele Rogaland å kunne tilby dette her som 475 000 personer har sitt hjem
 • Dette er viktig for utdanningen av gastrokirurger og for gastrokirurgi som utgjør et betydelig antall leger ved sjukehuset
 • Det er viktig for SUS sin attraktivitet, blant annet ved at de klarer å tiltrekke seg de beste hodene på dette fagområdet
 • SUS har internasjonalt anerkjent forskning på området
 • Vi ser det som selvsagt at Helse Stavanger skal beholde og utvikle sterke fagfunksjoner for å oppnå fagutvikling, forskning, innovasjon og nyskaping i regionen vår. Vi ønsker derimot ikke at sykehuset gradvis skal marginaliseres ved at stadig flere spesialistfunksjoner flyttes til Bergen
 • Det er urimelig at ikke Helse Stavanger skal få unntak fra volumkrav for pankreasoperasjoner mot at det iverksettes kompenserende tiltak 
 • I Rogaland er SUS en viktig arbeidsplass. Det nye sjukehuset samlokaliseres nå med universitetet og nyskapingsmiljøet på Ullandhaug. Her vil det bli lagt stor vekt på klyngeutvikling innen helse- og velferdsteknologi, med teknologioverføring fra olje- og gassindustrien til helse.
Publisert: