Et bredt norsk energiselskap i Storbritannia

OLJE OG KLIMA: Det var enkelt å forklare selskapets navnebytte til Equinor i Storbritannia.

Den flytende vindparken Hywind Scotland åpnet offisielt i 2017.

Debattinnlegg

 • Stavanger Aftenblad
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Av: Hedda Felin, direktør for UK og Irland offshore i Equinor

Equinor utvikler seg som et bredt energiselskap. Få steder er dette mer synlig enn i Storbritannia. Det var enkelt å forklare selskapets navnebytte til Equinor i landet. Vi leverer omtrent 20 prosent av gassen som brukes, og produserer fornybar vindenergi til 650.000 hjem.

Det er viktige bidrag, som bidrar til at de kan fase ut kull. Dette har historisk vært en betydelig del av energimiksen. Faktisk hadde Storbritannia sine laveste CO2-utslipp siden 1888 i fjor – altså tilbake til Victoria-tiden.

Hedda Felin er direktør for UK og Irland offshore i Equinor.

Havvind

Vi har etablert den flytende vindparken Hywind Scotland, med en teknologi som er utviklet og testet i Norge. Nå tar vi med oss erfaringer til Hywind Tampen på norsk sokkel. Der er ambisjonen å levere strøm fra flytende vindturbiner til plattformer offshore.

Equinor jobber daglig med å dele erfaring fra olje og gass til vår avdeling for nye energiløsninger i alt fra hvordan vi jobber med sikkerhet, prosjektstyring, arbeid med underleverandører, innkjøp og rammeverk. På denne måten kan vi som industri bidra til energiomleggingen på en proaktiv måte.

Vi er en av de største leverandørene av olje til landet, samtidig som vi over flere år har hatt et aktivt boreprogram for å lete etter olje og gass. I år sluttførte vi også en avtale hvor vi overtok operatørskapet for Rosebank, et oljefelt som ligger opp mot grensen til Færøyene.

Mariner

Den neste store milepælen for Equinor i Storbritannia vil være oppstart av Mariner-feltet i Nordsjøen. Et felt som ble funnet tilbake i 1981, og som mange har prøvd å utvikle uten hell. Equinor overtok operatørskapet i 2007 og besluttet utbygging i 2012.

Dette er et krevende prosjekt, og det har blitt noen forsinkelser og utfordringer. På det meste har 850 mennesker vært ute i havet og jobbet med å forberede feltet til oppstart. Og modulene har blitt satt sammen som et Lego-sett ute i havet. Et Lego-sett som veier 38.000 tonn.

Å starte opp et slikt felt er bare begynnelsen. Vi har et perspektiv på 30 år for dette feltet. Vi må ta med oss læring og innse at beslutninger om konsept som ble tatt i 2012 kunne sett annerledes ut ved et konseptvalg i dag. Vi må jobbe framtidsrettet for å sikre at dette blir et prosjekt som kan bidra positivt til vår portefølje.

Potensialet for Mariner-feltet og områdene rundt er stort, og vi har tro på at reservene kan økes - noe som vil gi positivt bidrag til både økonomien og karbonintensiteten.

CO2 over gjennomsnittet

Mariner vil ha CO2-utslipp som vil ligge over gjennomsnittet i vår portefølje. Det vil også være nødvendig å fakle gass i en periode på ett til to år i oppstartsfasen. Etter kort tid vil feltet bruke all assosiert gass til energiproduksjon og faklingen avvikles.

De første 10 årene vil utslippene være noe under verdenssnittet, og over levetiden kan det være noe over. Men vi vil jobbe målrettet med forbedringstiltak og jobbe for å øke reservene.

Equinor har satt et porteføljemål på utslipp av 8 kg CO2 per fat i 2030. Vi har forpliktet oss til å avslutte all rutinemessig fakling innen 2030. Mariner-feltet vil være i tråd med denne målsettingen lenge før 2030.

Som et selskap med ambisjon om å være ledende på karboneffektiv olje- og gassproduksjon, må vi jobbe hardere og ta enda tøffere beslutninger for å redusere karbonintensiteten.

Prosjektet har jobbet målrettet med å redusere utslippene og omfanget av fakling har nå blitt betydelig redusert fra utgangspunktet ved investeringsbeslutningen, i hovedsak på grunn av endrede brønnplaner.

Salg?

Jeg har blitt spurt om hvorfor vi ikke selger Mariner. Svaret er at vi ønsker å bidra i prosjekter hvor vi kan påvirke og forbedre. Å selge ville hatt liten effekt og ikke bidratt til å redusere utslipp.

Vi har nå bygget opp en kompetent driftsorganisasjon i Aberdeen, som skal jobber med Mariner og ikke minst, på sikt, Rosebank. Her vil alle våre 350 ansatte bidra til å bygge videre på vår portefølje, og sikre trygg og lønnsom drift med så lave CO2-utslipp som mulig.

Vi vil bruke det beste fra både norsk og britisk erfaring for å oppnå dette og vi vil ta valg for prosjektene som reflekterer vår ambisjon om å være et ledende, bredt energiselskap.

Klima

Equinor har også endret måten vi integrerer klima i våre investeringsbeslutninger. Det er nå en av flere viktige faktorer som vurderes når vi ser på nye felt og prosjekter. Vi har lenge lagt inn en karbonpris på alle prosjekter, også i de land hvor det ikke er en pris på karbon i dag.

Nylig offentliggjorde vi tydelige mål for å koble klima til vårt belønningssystem for ledere, og Equinor vil sette nye langsiktige mål for å redusere CO2-utslipp, fortsette å investere i fornybar energi og jobbe med å redusere utslipp fra eksisterende portefølje.

Arbeidet med tiltak for å redusere utslipp fra Mariner fortsetter når vi går inn i driftsfasen, og vi er optimistiske for at denne innsatsen og mer enn 30 innovative teknologier som blir implementert på feltet vil bidra både til økt lønnsomhet og forbedringer innen energiforbruk og utslipp til luft.

Publisert:
 1. Fornybar energi
 2. Utslipp
 3. Økonomi
 4. Havvind
 5. Klimapolitikk

Mest lest akkurat nå

 1. Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun er gravid

 2. 15-åring sendt til SUS etter arbeids­ulykke

 3. Flere naboer var vitne til hendelsen

 4. Kristian utlover dusør til den som kan hjelpe ham

 5. Fikk du med deg nordlyset over Stavanger?

 6. Mandag morgen var strømmen rekorddyr